Den válečných veteránů a připomenutí 30. výročí sametové revoluce v Třebestovicích

15. 11. 2019

Po roce, dne 10. listopadu 2019 ve 14.00 hod., již za větší účasti místních občanů, jsme se sešli opět u třebestovického pomníku na Návsi. Důstojně jsme uctili památku všech padlých ve světových konfliktech. 

Za účasti člena Republikového výboru ČsOL a předsedy Jednoty ČsOL Praha 10 br. Petra Říhy, paní starostky Jitky Váňové, místostarosty pana Kamila Kroulíka a kronikáře obce pana Josefa Marka jsme se poklonili u pomníku, který byl odhalen před 90 lety, 28. října 1929, na památku padlým sousedům a příbuzným Třebestovických v první světové válce.

Sešli jsme se zde, abychom si připomněli 101. výročí ukončení první světové války. Následující den 11. listopadu v 11 hodin to připomněl zvon míru v Italském Roveretu, ale i zvony v celé Evropě – včetně českých měst a obcí – okamžik podepsání kapitulace Německým císařstvím.

Dnes už si mnoho lidí ani neuvědomuje, jak složitá byla situace v nové republice ve 20. letech. V rámci národního usmíření byly pomníky padlým budovány takřka v každé obci k zachování památky obětí světové války bez rozdílu. A tak na nich můžeme číst jak jména těch, kteří padli v rakousko-uherské armádě, tak i těch, kteří věřili v samostatnou Československou republiku a za tuto ideu položili život.

Také muži z Třebestovic bojovali a umírali za císaře pána a jeho rodinu na východní frontě proti carskému Rusku. V březnu 1915 padl v Rusku Josef Borecký, v květnu 1915 František Potměšil, dne 8. října 1915 padl Josef Blabula, v červnu 1916 František Pokorný, o rok později, František Pobuda. A tím seznam padlých zdaleka nekončil a dosáhl zde uvedeného počtu 14. Ten patnáctý padl již za novou republiku v bojích na Slovensku. Čest jejich památce.

Na závěr pietního aktu, při kterém byly přednášeny básně k jednotlivým tématům a projevy výše uvedených představitelů obce, byla slavnostně zasazena Lípa svobody u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce za vydatné pomoci přítomných občanů.

Můžeme si tedy říci, že se již připomínka Dne válečných veteránů stala v naší obci tradicí.

text a foto: ses. Jitka Fortelná