Hodností nejvyšší čs. legionář padlý v boji

28. 6. 2019

Poslední číslo Legionářského směru bylo speciálně věnovano válce o Slovensko v letech 1918–1919 a ti z vás, kteří jste si jej přečetli víte, kdo byl podplukovník Jiří Jelínek a za jakých okolností padl na sklonku války o Slovensko v červnu roku 1919. 

Pohřební průvod Prahou, velkolepé rozloučení, kterého se zúčastnil i Tomáš Garrigue Masaryk a uložení jeho ostatků v rodinné hrobce na Olšanských hřbitovech ukončilo životní pouť tohoto statečného legionáře. A právě blížící se 100. výročí jeho skonu nás zavázalo k tomu, abychom tomuto muži vzdali hold. Tomu však muselo předcházet několik pracovních odpolední. Členové Jednoty ČsOL Praha 3, kteří se dlouhodobě starají o adoptované hroby legionářů, se v rámci květnových a červnových víkendů věnovali obnově hrobky a jeho nejbližšího okolí. Došlo k obnovení nátěru plotu, zničení náletů a především k restaurování mramorové desky, která upomíná na zmíněného podplukovníka italských legií. Původním záměrem bylo obnovit desku do původní podoby, kterou jsme znali z pohledů na rodinnou hrobku. O to větší bylo naše překvapení, když se při sejmutí desky objevila druhá strana, která nesla taktéž jméno a iniciály padlého legionáře. S ohledem na velice špatný stav desky a nemožnost obnovení strany, která nám byla do té doby známa, jsme se rozhodli, že necháme obnovit druhou (pravděpodobně původní) stranu desky. Samotná instalace desky pak proběhla v předvečer 100. výročí pohřbu Jiřího Jelínka.

V pondělí 24. června v 17.00 hod. proběhla na Olšanských hřbitovech pietní vzpomínka na podplukovníka italských legií, velitele 39. čs. střeleckého pluk – „Výzvědného“ a hrdinu bojů proti maďarským bolševikům na Slovensku Jiřího Jelínka. Samotného pietního aktu se mimo jiné účastnil ředitel Odboru pro válečné veterány MO ČR plk. gšt. Eduard Stehlík či herec Jiří Dvořák a sestry a bratři z jednot Československé obce legionářské. Vzpomínka generála Mittelhausera, pronesená ústy herce Jiřího Dvořáka, tak zakončila komorní pietu za jediného padlého podplukovníka naší legionářské armády.

text: br. Jiří Charfreitag

foto: Michal Rak