Jarní střelecká soutěž tachovské jednoty

9. 4. 2019

Dne 6. dubna 2019 proběhla střelecká soutěž o putovní pohár předsedy ČsOL jednoty Tachov Jaro 2019. Střelecká soutěž proběhla na střelnici Rychta v Tachově. 

Setkání členů jednoty Tachov a hostů zahájil předseda jednoty br. Kašpárek. Připomněl význam ČsOL, její odkaz pro současnost a činnost Obce legionářské i jednoty. Podrobněji hovořil o projektu POVV a novodobých válečných veteránů, členů jednoty Tachov. Památka padlých byla uctěna minutou ticha.

Po oficiální části byla provedena instruktáž o zbraních, které se následně použily ke střelbě, poučení o bezpečnostních opatřeních a průběhu soutěže. Vlastní střelba proběhla organizovaně, bez problémů a bylo dosaženo velmi dobrých výsledků.

Po skončení soutěže si mohli členové zkušebně vystřelit z různých druhů a typů zbraní. Před vlastní střelbou byla rovněž provedena jejich ukázka. Pro děti byl připraven a proveden doprovodný program. Všichni si mohli vyzkoušet střelbu z luku a vzduchovky. Nejlepším byly uděleny medaile.

Setkání se zúčastnilo 60 osob, střílejících z pistole bylo 55. Setkání se také zúčastnili členové ČsOL z Karlovarského a Plzeňského kraje. Na závěr byla akce vyhodnocena a předány poháry vítězům. Akce byla propagována v místním tisku a TV. Na akci bylo vyvěšeno logo MO, ČsOL a Plzeňského kraje. Akce byla velice kladně hodnocena všemi přítomnými.

 

text a foto: br. Jiří Kašpárek