K oslavám 75. výročia SNP prispel aj Legiovlak

5. 9. 2019

V dňoch 27. – 31. augusta 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnili oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Toto podujatie sprevádzalo viacero podujatí – vojenská prehliadka, koncerty, výstavy a pietne spomienky pri pomníkoch padlých hrdinov. K tohtoročnej dôstojnej pripomienke protifašistického odboja Slovákov, Čechov, Rusov a príslušníkov ďalších národov dôstojne prispela aj návšteva Legiovlaku na hlavnej železničnej stanici v Banskej Bystrici. 

Na privítaní Legiovlaku 27. augusta 2019 sa okrem predstaviteľov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, zástupcov mesta a samosprávneho kraja zúčastnil aj prvý tajomník veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, ktorý si so záujmom prehliadol aj celý Legiovlak a vypočul si aj podrobný výklad jedného zo službukonajúcich bratov z posádky čiastočne aj v ruštine. Z návštevy si odniesol aj niektoré publikácie, leporelá a propagačné letáky. Počas piatich dní pobytu Legiovlaku na oslavách výročia SNP si jeho expozície prezrelo viac ako 4 400 návštevníkov – veteráni, turisti, účastníci osláv, vojaci i celé rodiny s deťmi.

Pri tejto príležitosti pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, ktorá spolu s Klubom historickej techniky vo Zvolene spolupracuje s Československou obcou legionárskou pri zabezpečovaní návštev Legiovlaku na Slovensku, aj výstavu „Účasť československých legionárov v SNP“, ktorá bola vystavená v blízkosti Legiovlaku a potom presunutá do Múzea SNP v Banskej Bystrici. V osvetovom vagóne, kde sa premietajú dobové filmové zábery o ruských légiách však zostala táto výstava natrvalo na troch pevných paneloch.

Návštevníci Legiovlaku sa tak mohli oboznámiť s podielom legionárov, ktorí zostali verní odkazu T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a E. Beneša, na tomto významnom ozbrojenom vystúpení, ktorého centrom bola Banská Bystrica. Okrem známeho hlavného veliteľa povstaleckých vojsk – Československej armády na Slovensku, generála Rudolfa Viesta, bývalého ruského legionára, výstava priblížila aj ďalšie významné osobnosti z radov ruských legionárov, ktorí počas Povstania velili jednotlivým taktickým skupinám – Josefa Tlacha, Jána Černeka, Pavla Kunu či Michala Širicu. V Banskej Bystrici pôsobil aj bývalý ruský legionár Branislav Manica, ktorý zabezpečoval styk Vojenského velenia s partizánskymi štábmi. Z ruských legionárov sa do odboja, príprav ozbrojeného povstania a aj v bojoch zúčastnilo viacero ďalších príslušníkov československých légií – I. a V. Daxnerovci, J. Dubský, J. Kmickievič, D. Krenčej, J. Lichner, M. Miškóci, Š. Slezák, F. Tretiník, I. Václav, F. Zajíc a ďalší. Bývalého ruského legionára Filipa Tretiníka v bojoch Nemci zajali a odvliekli ho do koncentračného tábora v Ervěniciach, kde zahynul.

Účasť legionárov v SNP tak znovu potvrdila, že ak Česi a Slováci dostali príležitosť, vedeli za slobodu bojovať a prinášať i tie najvyššie obete v duchu odkazu zakladateľov Československej republiky, za ktorej obnovenie účastníci bojov na Slovensku v Povstaní nasadili svoje životy.

text: br. Ferdinand Vrábel

foto: Archiv ČsOL