Kniha Zborov 1917-2017

18. 4. 2019

„S hlubokou úctou a vděčností si připomínáme 1. a 2. červenec 1917 jako slavné dny naší historie. Oběti československých legionářů přinesly u Zborova velké vítězství a významně přispěly k uznání legitimity zahraničního odboje a našeho práva na sebeurčení. Činy legionářů by neměly být nikdy zapomenuty. Hrdinové od Zborova zasloužili se o stát.“

Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 7. června 2017

Těmito slovy začíná nejnovější publikace nazvaná jednoduše „Zborov 1917-2017“ vydaná Československou obcí legionářskou, která na svá bedra vzala odpovědný, náročný, leč stejně tak krásný úkol dostát svému společenskému poslání pořádáním vzpomínkových a slavnostních událostí u příležitosti 100. výročí bojového vystoupení Československé střelecké brigády ze dne 2. července 1917. Společně s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, Ministerstvem obrany ČR, Církví československou husitskou a dalšími institucemi a spolky se podařilo realizovat jak na území naší vlasti, tak na Ukrajině důstojné piety, jimž dominovala svým průběhem a atmosférou nezapomenutelná Národní pouť ke Zborovu.

Tato kniha přináší výsledky několikaletého shromažďování a vyhodnocování historického materiálu, v mnoha případech přináší zjištění dosud nepublikovaná. Zároveň však do zborovské tradice a připomínání jejího odkazu pevně ukotvuje uskutečněné oslavy 100. výročí bitvy, jež přinesly důležitý apel. Jubileum Zborova se totiž stalo příležitostí ke smíření. Hold byl vzdán hrdinům československých legií, a stejně tak byla připomenuta a uctěna památka jejich tehdejších protivníků, aby padlí obou válčících stran nalezli věčný klid.

Tato výpravná publikace přináší veškeré dostupné informace, rozdělené do tří částí. První část tvoří popis situace v Rusku v roce 1917, popis rozvoje čs. jednotek a samotné bitvy u Zborova a následného ústupu od Tarnopole z pohledu současných autorů. Druhá část přináší informace o udržování zborovské tradice a o přípravách a průběhu velkolepých oslav stoletého výročí této význačné události, jejichž vrcholem bylo odhalení zrekonstruované Bratrské mohyly – společného hrobu padlých legionářů na Ukrajině. Třetí část pak přináší bitvu ve vzpomínkách přímých účastníků a její rozbor z období první republiky a rovněž je doplněná o medailonky velitelů čs. brigády a o rekonstrukce podoby zapojených vojáků. Vše doplňuje přes 350 dobových fotografií a dokumentů a více jak 250 snímků z oslav.

Kniha vyšla u nakladatelství Epocha s.r.o. Je k dostání v prodejně Legiovlaku, recepci Muzea československých legií (Sokolská 33) i v běžné distribuci. 

 

zborov kniha

Titulní strana nové knihy ČsOL „Zborov 1917-2017“