Legionáři jsou Pecka! Nová expozice z cyklu Cesta legionáře

1. 7. 2019

Československá obec legionářská realizuje v rámci projektu Legie 100 cyklus stálých expozic věnovaných historii československých legií. Novým přírůstkem se stala expozice na Pecce, všemi nikoliv na známém hradě, ale v domě čp. 12 na náměstí Kryštofa Haranta, kde v minulosti jeden z legionářů žil. Od soboty 15. června má na domě i novou pamětní desku. 

Ve zmíněném domě žila rodina Františka Chramosty, československého legionáře z Ruska a strojvůdce posádky obrněného vlaku „Orlík“. Dům pak koupila rodina Jůzových, která v něm až do znárodnění v roce 1950 vedla vlastní cukrárnu. Dnešní majitel domu, pan Petr Jůza, a vnuk legionáře Chramosty, pan Zdeněk Chramosta, se v roce 2018 obrátili na ČsOL s nápadem využít přízemní prostory domu čp. 12 k vlastnímu legionářskému muzeu. V loňském, akcemi k stému výročí vzniku republiky nabitém, roce se na uskutečnění záměru ještě nedostalo. Mezitím se také změnily plány. Prvotní návrh na využití pouze jedné místnosti se rozšířil na celkem tři místnosti věnované historii mezi roky 1914-1939. V sobotu 15. června se tak konečně mohlo uskutečnit slavnostní otevření expozice.

První místnost seznámí návštěvníky s historií československých legií ve Francii, Itálii a Rusku, představí obrněný vlak „Orlík“ i osobnost legionáře Františka Chramosty. A také další legionáře pocházející z Pecky či přilehlých obcí. Texty a fotografie na stěnách jsou doplněny trojrozměrnými exponáty ve vitrínách. Mezi nimi se nacházejí nálezy z doby první světové války, tiskoviny, součásti vojenské výstroje, dobové památeční předměty, ale též insignie a vyznamenání z pozůstalosti Františka Chramosty. Jak se od sebe příslušníci jednotlivých legií lišili vzhledem, představuje trojice figurín v replikách stejnokrojů.

Druhá místnost sleduje soukromý i veřejný život legionářů po jejich návratu do nové vlasti, kterou vybojovali. Ač byli národem oslavováni jako hrdinové, někteří se jen s těžkostmi domáhali svých práv a výsad, které jim poskytoval tzv. legionářský zákon. Čím tento zákon byl, na koho se vztahoval, jak se udělovalo osvědčení o legionářské službě, ale také třeba jak fungovala sociální péče o legionáře nebo jaký byl jejich vztah k Tomáši G. Masarykovi – to a mnoho dalšího je představeno v této části expozice. Příběh legií je zde uzavřen příchodem nacistických okupantů a začátkem působení odbojové organizace Obrana národa. Tu tvořili bývalí vojáci československé armády a legionáři, a působnost rozvíjela i na Novopacku. Na druhé straně místnosti zůstala připomenuta i cukrářská minulost domu čp. 12. Vystavené jsou zde formy, šlehače, naběračky, vykrajovátka a další kuchyňské náčiní.

Poslední místnost využitá pro legionářskou expozici byla ponechána pro vystavování putovních výstav ČsOL, které se zde budou střídat. Také je zde umístěn televizor s projekcí dobových záběrů a dokumentů z produkce ČsOL.

Slavnostní otevření expozice se odehrálo za přítomnosti peckovských občanů, starostky městysu Pecka paní Hany Štěrbové, starosty města Nová Paka pana Josefa Cogana a mnohých dalších. Za kolektiv autorů expozice promluvil br. Petr Tolar, který především poděkoval pánům Petru Jůzovi a Zdeňku Chramostovi, za jejich iniciaci, zájem a vlastní přičinění na vybudování legionářského muzea v Pecce. Oba dva pánové pak společně s bratrem Jiřím Charfreitagem, tajemníkem projektu Legie 100, a panem Peterem Rusnákem, archivářem a kastelánem zámku Komorní Hrádek, slavnostně odhalili pamětní desku věnovanou osobnosti legionáře Františka Chramosty. Desku zhotovila umělecká slévárna HVH spol. s.r.o. Horní Kalná.

Nezbývá než doufat, že si nová expozice najde své návštěvníky. Legionáři jsou Pecka!

 

text: br. Petr Tolar

foto: br. Jiří Charfreitag, br. Zdeněk Jana