Legionáři na Šumavování ve Zdíkově

30. 7. 2019

Poslední červencovou sobotu, 27. 7. 2019, se ve Zdíkově u Vimperka konal jednodenní zábavný festival pro děti a jejich rodiče s názvem „Šumavování aneb Šumava, můj šálek divočiny“. Součástí doprovodného programu byla i prezentace československých legionářů, o kterou se postarali sestry a bratři z Československé obce legionářské. A díky zástupci KVH Rota Nazdar byli připomenuti i vojáci československého zahraniční armády z druhé světové války. 

Akce se konala na malém zdíkovském ostrově díky týmu vedenému panem Janem Egnerem. Právě díky jeho přičinění, byla součástí letošního ročníku také účast legionářů. Stánek a výstavu ČsOL zabezpečili členové jednot z Prahy 3, Hradce Králové, Mladé Boleslavi a Plzně. Společně postavili dva historické stany, informační stánek ČsOL s nabídkou vzdělávacích tiskovin a vystřihovánek pro děti, panelovou výstavu „TGM a armáda“, a také výstavu vybavení československých legií z Ruska, Francie i Itálie. Nechyběla ukázka užívaných zbraní, včetně těžkých kulometů.

Po dopolední přípravě mohla akce po poledni začít. Bohužel však zprvu nepřálo počasí a tak bylo potřeba výstavu přesunout pod stan. Vytrvalý déšť se pak odrazil v návštěvnosti. Později odpoledne se však situace zlepšila a dokonce vysvitlo slunce. A návštěvníci akce se přestali schovávat ve stanech s občerstvením a vyrazili ze zvědavosti za legionáři. Všichni si mohli osobně vyzkoušet vystavené stejnokroje, výstroj i výzbroj, což zaujalo malé i velké. Členové ČsOL byli vždy připraveni zodpovědět případné otázky, přidat nějaké zajímavosti a rozdat informační letáky věnované československé historii. Bratři prezentující Útočný oddíl 33. čs. střeleckého pluku československých legií z Itálie, tzv. ardity, mimoděk předváděli některé prvky z výcviku těchto úderných jednotek. Jmenujme řecko-římský zápas, boj zblízka, boj na bodáky či pořadové cvičení.

Mezitím probíhal hlavní program, při kterém vystoupilo Kouzelnické divadélko Pinder či bubenická show Tam Tam Batucada. Konec prezentace ČsOL nastal až v osm hodin večer, kdy z ostrova většina dětí odešla a dospělí si přišli na koncert rokové skupiny Keks. Po úklidu výstavy pouze malá část legionářů odjela, zbytek zůstal a užil si akci do samého konce. Poděkování patří organizačnímu týmu vedenému Janem Egnerem nejen za pozvání, ale i za veškeré materiální zajištění – legionáři nouzí netrpěli. A dík patří také všem návštěvníkům, které ani deštivé počasí neodradilo a na akci dorazili.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Volfová