Na Valech se vzpomínalo na boje za druhé světové války

17. 12. 2019

Hlavní sál Ministerstva obrany ČR na Valech přivítal v pátek 4. října válečné veterány, vojenskou veřejnost a členy ČsOL a dalších spolupracujících spolků na slavnostním setkání pořádaném Československou obcí legionářskou u příležitosti 76. výročí bojů na Středním východě a 75. výročí bojů u Dunkerque a na Dukle. 

S 10. hodinou dopolední přišlo do sálu za zvuku fanfáry čestné představenstvo, ve kterém pro toto setkání zasedli náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky genmjr. Jan Kaše, Velvyslanec Slovenské republiky v ČR J.E. Peter Weiss, zástupce Generálního štábu AČR, ředitel Sekce plánování schopností MO genmjr. Jaromír Alan, radní hlavního města Prahy Jan Chabr, ředitel Krajského velitelství hlavního města Praha plk. GŠ Zdeněk Pekař, předseda Společnosti Ludvíka Svobody Ludvík Engel, vedoucí oddělení péče o válečné veterána MO Milan Bachan, za Českou obec sokolskou Květoslava Volková, historik Národního archivu ČR Roman Štér a za ČsOL její místopředseda, veterán druhé světové války, br. plk. v. v. Tichomír Mirkovič. Po nástupu čestné stráže se státní vlajkou, hymnách Slovenské a České republiky a představení čestného předsednictva vyzval moderátor setkání br. Jiří Filip všechny přítomné, aby povstali a minou ticha uctili památku padlých. Poté přišly na řadu proslovy. Prvního slova setkání se ujal radní hlavního města Prahy Jan Chabr, kterého u řečnického pultu vystřídal velvyslanec Slovenské republiky v ČR J. E. Peter Weiss, který ocenil snahu spolků o to, aby dějiny nebyly zapomenuty. V podobném duchu mluvil i zástupce GŠ AČR, ředitel Sekce plánování schopností MO genmjr. Jaromír Alan. Historik Roman Štér přítomným připomněl vzpomínané historické události. Závěrečného slova se ujal místopředseda ČsOL br. plk. v. v. Tichomír Mirkovič. Poté čestná stráž odnesla státní vlajku a br. Jiří Filip poděkoval všem přítomným za účast a pozval je k neformálnímu setkání do předstálí a také v pietnímu aktu u hrobu gen. Karla Klapálka, který se konal tentýž den.

Na Olšanské hřbitovy odjela část účastního setkání po 12. hodině. Přesně ve 13 hodin vojenský trubač třikrát signálem „Pozor“ zahájil pietní akt. Následovalo kladení květinových darů, které osobně u hrobu gen. Karla Klapálka položili náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky genmjr. Jan Kaše, zástupce Generálního štábu AČR, ředitel Sekce plánování schopností MO genmjr. Jaromír Alan či ředitel sekce ekonomicko-správní Kancléře Senátu Jan Vodrážka. Poté přítomné přivítal br. Jiří Filip, který předal slovo historikovi Romanovi Štérovi. Ten přítomné krátce seznámil s životem gen. Karla Klapálka. Za závěr pietního aktu zazněla „Večerka“.

text a foto: ses. Marcela Volfová