Národní pouť TĚŠÍNSKO 2019

4. 1. 2019

Československá obec legionářská za spolupráce a podpory Ministerstva obrany České republiky připravila Národní pouť u příležitosti 100. výročí bojů o Těšínsko a pietní akty na místech pohřbených vojáků v České republice a Polské republice. Národní pouť ČsOL se uskuteční od 25. do 28. ledna 2019. 

Vznik Československa a obnovení polského státu přineslo územní spor o oblast Těšínska, významného svým uhelným bohatstvím. Přestože se jednalo o sporné území, jehož příslušnost se měla dále řešit na mezivládní úrovni, Polsko nereflektovalo předchozí úmluvu a vyhlásilo na části Těšínska pod svou kontrolou volby do Sejmu a odvody do armády. Fakticky se jednalo o výkon státní svrchovanosti na dosud sporném území. Československá strana proti těmto krokům protestovala a cítila se v právu, neboť měla od dohodových mocností garantovány hranice v historické podobě, a tak byla nucena přikročit k rozhodnému vojenskému zákroku. Pod velením podplukovníka Josefa Šnejdárka byla zorganizována vojenská skupina, sestávající z legionářského 21. čs. střeleckého pluku, z praporů domácího vojska, z dobrovolnických praporů a jednotek tzv. Národní gardy. Postup skupiny ze Slovenska podpořily části legionářského 33. a 35. čs. střeleckého pluku. Do 24. ledna čs. jednotky dobyly Bohumín a Karvinou. Po přeskupení a doplnění jednotek byl 27. ledna obsazen Těšín. Polské jednotky, překvapené rychlostí a razantností čs. postupu, ustoupily během tvrdých bojů za Vislu, kde, posíleny dalšími útvary, vybudovaly novou obranu. I čs. jednotkám dorazily posily, ale další postup byl zdržen velkými mrazy, a tak teprve 30. ledna 1919 byl postup obnoven. S ohledemna nátlak dohodových mocností dostal Šnejdárek večer 30. ledna od ministra národní obrany Václava Klofáče rozkaz k zastavení dalšího postupu.

Sedm dní trvající „válka“ skončila. Během ní padlo na čs. straně 53 mužů, zraněných bylo 124 a dalších 63 vojáků mělo omrzliny. Zhruba třetinu těchto ztrát tvořili legionáři. Poláci dopadli hůře. Padlo 92 mužů, 855 utrpělo zranění či omrzliny, 813 dezertovalo a 578 jich bylo zajato. Již 3. února 1919 uzavřelo Československo a Polsko v Paříži smlouvu, na jejímž základě byla stanovena nová demarkační čára, na kterou se 26. února čs. jednotky stáhly. Definitivnímu zavřením sporu se stalo rozhodnutí spojenecké konference z 28. července 1920, na jehož základě připadlo Československu území o celkové rozloze 1 270 kilometrů čtverečních s hranicí podél řeky Olše. Z měst byl rozdělen pouze Těšín. Toto rozhodnutí bylo nesporně úspěchem Československa, které získalo vše, na čem mu záleželo – celou košicko-bohumínskou dráhu a ostravsko-karvinský černouhelný revír s dalšími průmyslovými podniky.

 

Československá obec legionářská každoročně připomíná méně známou „sedmidenní válku“ a vzpomíná na její oběti z obou bojujících stran. V roce stého výročí připravila několikadenní vzpomínkovou expedici, která navštáví mnohá místa spojená s nejtěžšími boji a místa posledního spočinutí padlých a zemřelých vojáků. Cesta se uskuteční autobusem MO ČR a v nastíněném programu může dojít k úpravám.

 

Plán Národní poutě TĚŠÍNSKO 2019

 

Pátek 25. 1. 2019

Praha, Kasárna gen. Píky –  nástup účastníků, odjezd

Brno, Ústřední hřbitov – nástup účastníků

Olomuc-Kocourovec – nástup účastníků

Mosty u Jablunkova – prohlídka bojiště u tunelů

Jablunkov – pietní akt na hřbitově

Ostrava, Husův sad – pietní akt u Zborovského památníku

ubytování v Ostravě

 

Sobota 26. 1. 2019

Ciezsyn – rekognostakce válečných hrobů a místa historické bojové ukázky

Goleszow – pietní akt na hřbitově, prohlídka bojiště

Kozakowice Dolne – pietní akt na hřbitově

Skoczów – pietní akt na hřbitově, prohlídka města

ubytování v Ostravě

 

Neděle 27. 1. 2019

Orlová – zádušní mše v kostele, pietní akt na hřbitově

Karviná-Louky – pietní akt na hřbitově

Bohumín – pietní akt na hřbitově, prohlídka města

ubytování v Ostravě

 

Pondělí 28. 1. 2019

Český Těšín a okolí – prohlídka prostorů bojové činnosti

Brno, Ústřední hřbitov – vysazení účastníků

Praha, Kasárna gen. Píky – vysazení účastníků

 

Zájemci o účast se mohou přihlásit na sekretariátu ČsOL – sekretariat@csol.cz (ses. Marcela Ludvíková). Pro zařazení mezi účastníky poutě bude přihlíženo mimo aktivity v ČsOL i na odbornou připravenost zájemců, potřeby reprezentace a i k termínu doručení přihlášky – konečný termín podávání přihlášek je neděle 11. 1. 2019! Podmínkou účasti je i dobrý fyzický a zdravotní stav. 

 

tesinsko19