Nová kniha „Československé vojenské jednoty na východě“

6. 10. 2019

Československá obec legionářská stojí za vydáním nové obsáhlé publikace mapující vznik a působení vojenských jednotek československého zahraničního odboje na východě z pera Miroslava Brože a Milana Kopeckého. Kniha vychází při příležitosti 75. výročí vstupu československých vojáků Dukelským průsmykem na půdu vlasti dne 6. října 1944. 

Nová publikace je životním dílem legendárního autora prací o československého odboji v SSSR, historika Miroslava Brože. Brožův rukopis, který byl připraven již před několika lety, ale nedočkal se vydání, byl aktualizován a doplněn badatelem Milanem Kopeckým a díky Československé obci legionářské vydán u nakladatelství Epocha. Bohužel, sám hlavní autor Miroslav Brož zemřel krátce po posledních korekturách a odevzdání textu do tisku, a samotného vydání se tak již nedočkal. Kniha je tak jakýmsi odkazem jeho jedinečné celoživotní práce.

Křest nové knihy se uskutečnil v sobotu 28. září 2019 na sále hotelu Legie, v sídle Československé obce legionářské, jako slavnostní zakončení úspěšného řádného Republikového sněmu ČsOL. Představení publikace se zúčastnil spoluautor Milan Kopecký, syn Miroslava Brože pan Miroslav Brož ml., dcera generála Ludvíka Svobody paní Zoe Klusáková-Svobodová, předseda Společnosti Ludvíka Svobody pan Ludvík Engel, archivář Národního archivu pan Roman Štér, předseda Československé obce legionářské bratr Pavel Budinský a váleční veteráni druhé světové války, taktéž bratři z ČsOL, generálmajor v. v. Miloslav Masopust, brigádní generál v. v. Václav Kuchynka a podplukovník v. v. Tichomir Mirkovič. S příběhem vedoucím ke konečnému vydání knihy seznámil zaplněný sál tajemník ČsOL bratr Milan Mojžíš, který má sám na tomto počinu velké zásluhy. Křtu se pak ujali pánové Kopecký a Brož ml. za autory a za válečné veterány a legionářskou komunitu pak generálové Masopust a Kuchynka, kteří vojenskými jednotkami v SSSR osobně prošli, a taktéž paní Klusáková-Svobodová, jejíž tatínek byl jednou z ústředních postav československého odboje na východě.

 

ceskoslvoenske jednotky na vychode front

 

Publikace na téměř pěti stech stranách zachycuje vedle vzniku, vývoje a bojového nasazení čs. jednotek na východě zejména osudy řady jejich příslušníků – můžu i žen. Někteří z nich se stali legendárními, další jsou téměř neznámí, většina z nich však postupně a z různých důvodů upadla v zapomnění. Pomocí fotografií, reprodukcí válečných dokumentů a vzácných dobových předmětů z archivů i soukromých sbírek, z nichž významná část nebyla nikdy předtím publikována, je jejich osud opět vynesen na světlo, u některých pak zcela poprvé. Kniha je tak unikátním příspěvkem k poznání našeho vojenského odboje za 2. světové války a zároveň snahou o oživení odkazu našich hrdinů.

Kniha „Československé vojenské jednotky na východě. Svědectví dokumentů, fotografií a věcných exponátů o vzniku a bojové činnosti 1. čs. armádního sboru v SSSR“ je k zakoupení v běžné knižní distribuci, za zvýhodněnou cenu pak u ČsOL v Muzeu československých legií (Praha, Sokolská 33) a na Legiovlaku.

 

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Volfová