Nová pamětní deska ruskému legionáři

28. 6. 2019

Členové jednoty Český Krumlov se v historických stejnokrojích účastnili odhalení pamětní desky legionáři a vězni koncentračního tábora Janu Václavu Hronkovi v obci Rovná u Strakonic, které proběhlo 15. června 2019 v rámci oslav 700 let od první písemné zmínky o obci. 

Oslavy byly zahájeny dopoledne Mší svatou a vysvěcením obecního praporu. Odpoledne přišel slavnostní průvod v čele s historickými stejnokroji československých legionářů a Selské jízdy k domu čp. 28, kde se Jan Hronek 25. června 1888 narodil. Po nasazení na východní frontě padl v listopadu 1914 desátník Hronek do ruského zajetí a již v polovině roku 1916 vstoupil do 1. čs. střeleckého pluku ruských legií. Domů se vrátil v roce 1920 v hodnosti kapitána a pokračoval ve službě v Československé armádě, kde dosáhl hodnosti plukovníka. Po celou dobu druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře Buchenwald a záhy po osvobození 18. prosince 1945 na následky utrpení zemřel. O osazení pamětní desky se spolu s rodinou zasadili i členové místního Sboru Selských jízd Jana Žižky z Trocnova. Právě Ti v říjnu loňského roku stáli čestnou stráž při znovuodhalení pomníku A. Švehly v Dolní Svinci u Českého Krumlova a nyní recipročně pozvali krumlovské legionáře na svou slavnost.

text a foto: br. Michal Mojžíš