Odešel válečný veterán a čestný předseda novojičínské jednoty br. Rostislav Stehlík

29. 7. 2019

V sobotu 27. července 2019 nás opustil bratr major v. v. Rostislav Stehlík, veterán druhé světové války, příslušník 1. československého armádního sboru v SSSR a čestný předseda Jednoty Československé obce legionářské v Novém Jičíně.

Bratr Rostislav Stehlík se narodil 6. dubna 1928 v obci Ladovka na Volyni, na území dnešní Ukrajiny, v rodině českých krajanů. Podobně jako většina volyňských Čechů byl odhodlán vstoupit do československého zahraničního vojsko na půdě Sovětského svazu po vypálení a vyvraždění volyňské obce Český Malín. Po osvobození Volyně Rudou armádou se společně s otcem, bývalým legoinářem z první světové války, hlásil do 1. čs. armádního sboru v SSSR. Napoprvé nebyl pro nízký věk komisí odveden. Za několik měsíců měl větší štěstí a od 7. září 1944 se stal jedním z nejmladších příslušníků tzv. Svobodovy armády. Po absolvování základního výcviku a spojařského kurzu byl v Krosnu zařazen mezi spojaře 5. dělostřeleckého pluku, se kterým se zúčastnil i slavné bitvy u Jasla. S ohledem na své zařazení a ke svému štěstí nebyl v přední linii bojů, ale i tak utrpěl jedno lehké zranění. Při německém dělostřeleckém přepadu byl tlakovou vlnou odmrštěn deset metrů a zpřelámal si ruku. Později byl přidělen k náhradnímu pluku v Humenném na Slovensku a zajišťoval polní poštu mezi jednotkami. 

Po skončení války nastala velká repatriace volyňských Čechů z Ukrajiny do Čech a Stehlíkova rodina se usadila v Šenově u Nového Jičína, kde Rostislav žil až do své smrti s manželkou Ninou. Po válce v armádě nezůstal a odešel do civilu, vystudoval Střední zemědělskou školu s maturitou v Opavě a po zbytek života působil v zemědělství.

Vždy se velmi aktivně zapojoval do společenského dění v obci a v okrese. V rámci Československé obce legionářské působil několik let jako její místopředseda a předseda jednoty Nový Jičín. V lednu 2019 byl za svou práci pro ČsOL oceněn titulem čestného předsedy jednoty. Byl nositelem řady československých, českých, slovenských, sovětských, ruských, a polských vyznamenání. Zemřel ve věku 91 let.

Čest jeho památce.

Pohřeb br. Stehlíka se bude konat v pátek 2. 8. 2019 od 14 hodin ve smuteční síni Městského hřbitova v Novém Jičíně. 

 

rostislav stehlik parte