Odhalení pamětní desky MUDr. Zdeňku Čápovi

3. 6. 2019

V pátek 3. května 2019 byla v Rokycanech na domě, kde bydlel, odhalena pamětní deska MUDr. Zdeňku Čápovi. Slavnostního aktu se zúčastnili členové Československé obce legionářské – jednoty Rokycany, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu – ZO Rokycany a členové sdružení Rokycanští patrioti. Na zhotovení desky má velký podíl ing. Zdeněk Rataj (velký finanční podíl na zhotovení desky), MUDr. Václav Hejda (duchovní otec celé akce) a akademický sochař Ivan Tichý (autor desky). Velké poděkování patří samozřejmě také současnému majiteli domu Pavlu Čiperovi, který ochotně souhlasil s umístěním desky. 

Čestnou stráž při slavnosti drželi členové ČsOL – jednoty Rokycany a zástupci místního Sokola, v kterém Dr. Čáp aktivně působil. Úvodního slova se ujal ing. Tomáš Rada, místostarosta města Rokycany, o životě a činnosti Dr. Čápa pohovořil MUDr. Václav Hejda.

MUDr. Čáp se narodil v Rokycanech 30. srpna 1904 jako Zdenko Jan Nepomuk Čáp. V dospělosti používal častější verzi svého jména Zdeněk. Lékařskou praxi začal provozovat v Rokycanech od roku 1931. Jednalo se o velice šikovného a navíc oblíbeného lékaře, který za svými pacienty často docházel až do domovů. Pro mnohé z nich byl i psychickou oporou. Byl též smluvním lékařem Československých drah. To jej přivedlo i do odbojové činnosti. Hned od počátku okupace se zapojil do rozšiřování letáků a jiných ilegálních tiskovin. Spolupracoval mimo jiné s Františkem Řehořem, který vedl rokycanskou skupinu Obrany národa.

Spolupráce s železničáři vedla i k nejznámějšímu činu MUDr. Čápa během jeho odbojové činnosti. Právě železničář Václav Stehlík jej požádal o ošetření zraněného parašutisty, který byl na území protektorátu vyslán z Velké Británie. Jednalo se o Ludvíka Cupala z paravýsadku TIN. Cupal seskočil nedaleko vsi Padrť v noci z 29. na 30. dubna 1942. Při doskoku si ale zranil nohu a navíc utrpěl vnitřní zranění. Dostal se do Rokycan na záchytnou adresu k Václavu Stehlíkovi. Když byl doktor Čáp Václavem Stehlíkem požádán o pomoc pro československého parašutistu, okamžitě bez váhání šel ke zraněnému a ošetřil jej. Ludvík Cupal se za pomoci dalšího výsadkáře Vojtěcha Lukaštíka posléze přemístil na Moravu.

Doktorovi Čápovi ale začalo hrozit vážné nebezpečí. U Stehlíků došlo k rodinným rozepřím a díky tomu se Gestapo dozvědělo o pobytu parašutistů z Anglie v jejich domě. Mohlo dojít i k vyzrazení činnosti dr. Čápa. Protože ale nacisté po atentátu na Heydricha spěchali s exemplárním potrestáním zatčených osob, nechali jako první oběť Heydrichiády popravit právě rodinu Stehlíkových. Nacisté je popravili dříve, než z nich brutálními metodami mohli dostat jména dalších napojených lidí. Tím se podařilo zachránit i doktora Čápa. I po takovém nebezpečí se Zdeněk Čáp nezalekl a ve své odbojové činnosti pokračoval až do konce války. Po válce i nadále působil jako lékař. Zemřel 7. března 1984.

Je dobře, že jsme mohli splatit dluh statečnému člověku a důstojně si připomenout jednoho z rokycanských hrdinů. MUDr. Zdeněk Čáp prokázal skutečné vlastenectví a odvahu. Pamětní desku si plně zaslouží.

text: br. Jaroslav Kulhánek

fotografie: Dagmar Kulhánková