Opustil nás br. Václav Šrámek, bývalý předseda karlovarské jednoty ČsOL

16. 1. 2019

V ranních hodinách na Štědrý den zemřel v ostrovské nemocnici ve věku 91 let válečný veterán, předseda Jednoty Československé obce legionářské v Karlových Varech a člen předsednictva Českého svazu bojovníků za svobodu Ing. Václav Šrámek.

Narodil se 25. července 1927 v české rodině v Záhřebu v bývalé Jugoslávii. V letech 1939–1941 převáděl uprchlíky z Československa na jejich cestě do čs. zahraniční armády. Od léta 1944 se aktivně účastnil národně osvobozeneckého boje Jugoslávie a působil jako kurýr brigády Zagrebačka. V roce 1945 sloužil v jugoslávské armádě. Po návratu do ČSR studoval na Vojenské technické akademii v Brně. Příslušnost k jugoslávské armádě vedla v roce 1951 k vyloučení ze studia. V roce 1966 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a až do důchodu byl zaměstnancem Uranových dolů Jáchymov jako technik, ekonom a projektant. Angažovanost v roce 1968 pro něj znamenala další postih.

Jako badatel se do posledních okamžiků zabýval především vojenskou historií. Zpracovával tzv. balkánskou cestu, pro krajany v Chorvatsku vydal několik článků o zapojení Čechů za druhé světové války. Mimořádně záslužné bylo jeho bádání v regionální historii. Vytvořil ucelený přehled o zapojení občanů Karlovarska na frontách první a druhé světové války, o perzekuci židovského obyvatelstva, o lidech, kteří skončili v koncentračních táborech. Zaměřil se nejen na rodáky z Karlovarského kraje, ale také na ty, kteří se sice narodili jinde, ale po válce na území našeho kraje žili. Pořádal besedy pro žáky, studenty i učitele. Jednal se starosty obcí, předával jim podklady pro kroniky, usiloval o to, aby v místech byly instalovány pamětní desky a památníky. Poutavé byly jeho články v Krajských listech i dalších periodikách. Mottem jeho snažení bylo: „Aby se nezapomnělo“.

Václav Šrámek obdržel řadu ocenění. Velmi si vážil uznání ostrovského zastupitelstva „Občan Ostrova roku 2017“, které osobně převzal v dubnu 2018. Válečný veterán nás sice opustil, zůstane po něm ale obrovský kus odvedené práce. Čest jeho památce!

 

text: Zdeněk Musil

 

sramek vaclav