Oslava narozenin válečné veteránky

1. 3. 2019

Válečná veteránka sestra Ernestína Švorcová oslavila 25. února 2019 v kruhu rodiny a přátel své 85. narozeniny. Mezi gratulanty patřili, kromě příbuzných a přátel, také přítomní představitelé Jednoty ČsOL v Českých Budějovicích plk. v. v. Milan Čajdík, předseda jednoty a terénní pracovník, a rtm. v. v. Bohumír Tomášek, člen výboru jednoty. Za pražské Ústředí ČsOL telefonicky popřála vše nejlepší ses. Jitka Fortelná.

Písemně zaslali své gratulace ministr obrany Mgr. Lubomír Metnar, ředitel KVV České Budějovice Ing. Alois Urban a starosta města Bechyně Ing. Pavel Houdek. Mezi dárky od přátel a rodiny byly i dárky od ministra obrany, českobudějovické jednoty ČsOL a starosty města Bechyně.

Příjemný a srdečný rozhovor s oslavenkyní přerušil telefonát, tentokrát to nebyla další gratulace, ale prosba o provedení besedy ve škole o druhé světové válce a o boji proti fašizmu. Tím byl hovor sveden na toto téma a neutuchající aktivitu ses. Švorcové všichni přítomní ocenili a popřáli jí mnoho zdaru v její činnosti.

 

text: Otakar Michal

foto: M. Hadačová