Oslava vzniku Československa a uctění památky padlých v 1. světové válce v Sedlici

2. 12. 2019

V pondělí 28. října uspořádalo město Sedlice ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, jednotou Strakonice a SDH Sedlice připomínku 101. výročí vzniku Československa s uctěním památky padlých v 1. světové válce. 

Před začátkem hlavních pietních aktů v Sedlici jsme objeli osady a při pietních aktech zde položili věnce k pomníkům padlých. Začínali jsme ve 13 hod. u pomníku padlých v osadě Holušice, pokračovali v Mužeticích a Němčicích. Všechny tyto pietní akty probíhaly stejně, po přivítání účastníků hlavním řečníkem Davidem Maňhalem následoval projev starosty města Sedlice, pana Vladimíra Klímy. Pan starosta v něm velmi výstižně přirovnal naši republiku ke 101leté dámě a přečetl její chorobopis. Následoval proslov Davida Maňhala, který připomněl význam 28. října jako dne vzniku naší moderní státnosti a jeho odkaz, připomněl i některé události 1. světové války a zmínil se i o konkrétních pomnících padlých v jednotlivých osadách. Následovalo kladení věnce a uctění památky padlých delegacemi, za delegaci města Sedlice to byl pan starosta Vladimír Klíma a paní místostarostka Kateřina Brabcová, za SDH Sedlice to byli velitel sboru František Doušek, Zdeněk Kylberger, za hasičky Barbora Doušková a Lenka Podsklanová. Poté následovaly státní hymny Rakousko-Uherska, České republiky a Slovenské republiky. Památku padlých jsme uctili i minutou ticha za zvuků Večerky. Stejný průběh měly i pietní akty v Mužeticích a Němčicích. Nejpočetnější účast na pietních aktech v osadách byla v Mužeticích, kde u pomníku padlých místní občané zapálili i svíčky.

Od 15 hod. začínaly hlavní pietní akty v Sedlici. Jako první jsme uctili památku ruského legionáře Martina Taliána, padlého u Zborova, u jeho rodného domu. David Maňhal stručně připomněl život Martina Taliána a jeho působení v čs. legiích v Rusku. Paní místostarostka Kateřina Brabcová zarecitovala na počest legionáře Martina Taliána báseň Ladislava Stehlíka Zborovským. Následovalo zavěšení věnce k pamětní desce na rodném domě a uctění památky Martina Taliána delegacemi města Sedlice, SDH Sedlice a Čs. obce legionářské.

Následovalo uctění památky poručíka ruských legií Josefa Šavrdy u jeho rodného domu. David Maňhal opět připomenul jeho život a statečný boj ve službách srbské dobrovolnické divize a ruských legií. Oslavnou báseň „Drahý strýčku“, kterou v roce 1937 napsal sedlický děkan Matěj Kolářík k poctě Josefa Šavrdy, přednesla hrdinova prapraneteř, paní Hanka Hrdličková.

Hlavní pietní akt se konal u pomníku obětem světových válek na náměstí TGM. Pan starosta Vladimír Klíma opět na úvod shrnul 101 let republiky v podobě jejího chorobopisu. David Maňhal ve svém proslovu kromě významu a odkazu 28. října a událostí 1. světové války zmínil i osobnost prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a tradici oslav 28. října v Sedlici v době první republiky. Poté přednesla paní místostarostka báseň ,,Vlasti na uvítanou“ od Antonína Sovy, kterou při oslavách 28. října v Sedlici v roce 1920 recitovala žákyně 2. třídy měšťanské školy v Sedlici Anna Hokrová. Následovalo opět kladení věnců, státní hymny a Večerka. Po skončení byla v zasedací místnosti radnice  pro zájemce připravena tematická výstava k 1. světové válce a tiskové materiály Čs. obce legionářské. Čestnou stráž tvořili praporečníci SDH Sedlice a vojáci v historických uniformách c. a k. 11. píseckého pěšího pluku, čs. legií v Rusku a čs. armády.

Všechny 3 pietní akty  v Sedlici proběhly i před kamerou regionálního zpravodajství České televize. Po jejich skončení byl se sedlickými členy Československé obce legionářské, br. Davidem Maňhalem a br. Miroslavem  Šavrdou, natočen rozhovor, který byl ještě tentýž den odvysílán ve Studiu ČT 24, ve Zprávách od 17:30 hod.

Děkuji všem občanům, kteří se oslav zúčastnili, panu starostovi, paní místostarostce, veliteli, hasičkám a hasičům SDH Sedlice, praporečníkům i dobrovolníkům čestné stráže v historických uniformách, br. Miroslavu Šavrdovi i jeho dceři, paní Hance Hrdličkové. Věřím, že se oslavy 28. října stanou v Sedlici a jejích osadách obnovenou každoroční tradicí. Stojí přeci za to připomenout si hlavně v tento sváteční den tradici svobody a demokracie v naší zemi jako základu naší moderní státnosti a na chvíli se tak zastavit a udělat si čas na tuto oslavu.

text: br. David Maňhal

foto: František Jirsa