Oslavy 28. října v Plzni a Dobřanech

28. 11. 2019

Oslavy státního svátku 28. října jsou každoročně připomínány snad ve všech českých městech a obcích. Nejinak je tomu i na českém západě, kde se členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské pravidelně účastní vždy několika akcí k výročí vzniku samostatného československého státu. Letošní 101. výročí československé samostatnosti slavili plzeňští legionáři v Plzni a Dobřanech, nehledě na další akce, které se v souvislosti s tímto výročím konali v menších obcích. 

Plzeňské oslavy vzniku republiky měly opět celodenní program, kdy bylo možné využít výjimečné otevírací doby řady památek a veřejných budov, v mnoha případech i se symbolickým vstupným za 28 korun. Slavnostní vzpomínkové shromáždění se pak uskutečnilo od 17 hodin u památníku Národního osvobození na náměstí T. G. Masaryka. Mezi čestné stráže Sokola, Junáka, Českého svazu bojovníků za svobodu a Městské policie Plzeň se připojili také členové Československé obce legionářské ve stejnokrojích legionářů z Ruska, Francie i Itálie s praporem plzeňské jednoty.

Na přistaveném pódiu vystoupili představitelé krajské i městské samosprávy, jejichž přednesy byly tlumočeny do znakového jazyka, a došlo i na slavnostní složení slibu novými příslušníky Městské policie Plzeň. S projevem vystoupil hejtman Plzeňského kraje pan Josef Bernard a primátor města Plzně pan Martin Baxa. Oba dva apelovali na občanskou angažovanost v uchování demokracie a svobody, za kterou naši předkové bojovali. Po projevech a slibu došlo na položení květinových darů k památníku, jehož součástí je socha prvního československého prezidenta, budovatele samostatného státu a nezpochybnitelného morálního vzoru Tomáše Garrigue Masaryka. Po zástupcích kraje, města, městského obvodu či univerzity, došlo na vlastenecké spolky. Za plzeňskou jednotu ČsOL položili věnec bratři Hus a Karas a sestra Jandíková.

Po ukončení pietního aktu u památníku na náměstí T. G. Masaryka se většina přítomné veřejnosti přesunula do Jagellonské ulice, kde se od 18 hodin řadil lampionový Průvod světel. Ten již pevně zakořenil v programu Plzeňských oslav vzniku republiky a získal si oblibu. Na čele, za státní vlajkou a prapory nesenými bratry sokoly, se ho zúčastnili také členové ČsOL v historických stejnokrojích. Průvod prošel Klatovskou třídou, Smetanovými sady a ulicí Bedřicha Smetany na náměstí Republiky, kde celé plzeňské oslavy zakončil slavnostní ohňostroj.

Podobným lampiónovým průvodem začali od 18 hodin také dobřanské Oslavy 101. výročí vzniku Československa. Bratři z plzeňské jednoty Československé obce legionářské, členové Klubu vojenské historie Hraničářský prapor 6 „Sibiřských úderníků“ a Klubu vojenské historie Posádkového velitelství v Dobřanech zajistili čestné stráže ve stejnokrojích 2. dragounského pluku domácího vojska a stejnokrojích československé branné moci z meziválečného období. Se státní vlajkou a replikou praporu 2. dragounského pluku domácího vojska vyšli na čele průvodu od parkoviště u vlakového nádraží na náměstí T. G. Masaryka.

Na hlavním dobřanském náměstí, pod věží zvonice kostela sv. Mikuláše, se uskutečnil pietní akt u památníku Obětem válek. Při této příležitosti byla replika praporu dobřanských dragounů z rukou pana starosty Martina Sobotky dekorována památeční stuhou města Dobřan s nápisem „1919-2019“. Ta odkazuje na událost, ke které v Dobřanech došlo před sto lety, 14. října 1919, kdy proběhlo slavnostní odhalení praporu 2. dragounského pluku domácího vojska, na nějž se skládali sami dragouni. Tehdy se jednalo o velkou události, které se zúčastnili všechny politické organizace a spolky z Dobřan, včetně delegací z Plzně. Zároveň stuha připomíná zapojení dobřanských dragounů domácího vojska do bojů za ještě mladou Československou republiku na Těšínsku a na jižním Slovensku.

text: br. Petr Tolar

foto: br. Jaroslav Karas, P. Šístek