Osudový rok 1939 a město Plzeň

25. 4. 2019

Členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské a studenti Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, bratr Daniel Malý a sestra Štěpánka Skálová, připravili do výstavních prostorů mázhausu plzeňské radnice na náměstí Republiky výstavu věnovanou letošnímu 80. výročí začátku nacistické okupace a zřízení Protektorátu Čech a Moravy. 

Výstava nazvaná „Osudový rok 1939 a město Plzeň“ zavede návštěvníky do doby, kdy se do myslí Plzeňanů začaly stále více vkrádat obavy a starosti. Do doby, kdy se lidé museli začít smiřovat s nastalou změnou poměrů, postupným omezováním jejich svobody, všudypřítomným strachem a nemohli s tím prakticky nic dělat. První vlaštovkou blížících se nelehkých časů a dotýkající se bezprostředně i města Plzně se staly již mnichovské události v září 1938, kdy bylo Československo nuceno podstoupit převážnou část svého pohraničí nacistickému Německu. Tím však nacistické ambice na úpravu mapy Evropy neskončily. O několik měsíců později, osudového rána 15. března 1939, obsadila německá armáda české země. Den na to Adolf Hitler vydal výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, nesamostatného a na Německé říši zcela závislého útvaru, jenž se měl po následujících šest válečných let stát „žalářem“ miliónů lidí.

Opomenuta není ani plzeňská Škodovka, která patřila už ve 30. letech minulého století mezi hlavní opory československého zbrojního průmyslu. Tak jako Československo byla plzeňská Škodovka 15.  března 1939 obsazena v rámci okupace německým vojskem a bylo zřejmé, že Němci budou chtít tento strategický podnik pro své účely zcela ovládnout. Plzeň byla se svými Škodovými závody pro nacisty především důležitým hospodářským centrem, které se mělo stát jednou z hlavních opor válečné výroby nejenom v rámci Protektorátu Čechy a Morava, ale samotné Německé říše. Právě z tohoto důvodu se stala Plzeň během válečných let také jedním z cílů náletů spojeneckého letectva, které se snažilo vyřadit závody z provozu.

Jak se na pokraji světového válečného konfliktu smiřovali s událostmi osudového roku 1939 tehdejší plzeňští obyvatelé, se můžete dozvědět mezi 20. dubnem a 31. květnem 2019 v mázhauzu plzeňské radnice. Výstava je součástí doprovodného programu Slavností svobody 2019 – plzeňských oslav 74. výročí osvobození a konce druhé světové války. 

 

text: br. Daniel Malý, br. Petr Tolar

foto: br. Daniel Malý

 

pozvanka vystava