Otto Matoušek: Kresby z koncentráků

30. 10. 2019

Československá obec legionářská připravila ve spolupráci s rodinou legionáře a výtvarníka Otty Marouška výstavu Matouškových grafických prací, do kterých promítl své děsivé zážitky z pobytu v nacistickém koncentračním táboře. Výstava s názvem „Kresby z koncentráku – Legionáři a koncentrační tábory“ byla ve čtvrtek 24. října 2019 zahájena v Národním památníku na Vítkově. 

Plzeňský rodák Otta Matoušek studoval před vypuknutím války Akademii výtvarných umění v Praze a věnoval se především krajinomalbě. Po vypuknutí první světové války odešel s 35. pěším plukem na východní frontu, kde zanedlouho padl do ruského zajetí. Vstoupil do československých legií a sloužil jako důstojník 6. čs. střeleckého pluku „Hanáckého“. I na dalekém východě se věnoval umělecké tvorbě, která byla pochopitelně ovlivněna jeho vlastními válečnými zážitky. Když konečně v červnu 1920 doputoval do Československa, rozhodl se zůstat v armádě. Maloval pro Památník odboje, redakci časopisu Naše vojsko a byl dokonce u exhumace ostatků neznámého vojína od Zborova. Důstojnická kariéra u Pěšího pluku 1 byla předčasně ukončena ze zdravotních důvodů v roce 1938. Po okupaci Čech a Moravy nacisty se zapojil do domácího odboje v rámci skupin „Vasil Škrach“ a „Bílá Hora“. Na základě udání byl v březnu 1943 zatčen a mučen gestapem, následně vězněn v Terezíně a v pracovním táboře v Kladně. V prosinci 1943 byl převezen do koncentračního tábora Flossenbürg jako vězeň s číslem 2577. Před koncem války byl zařazen do pochodu smrti směřujícího do tábora v Dachau. Na vysilujícím pochodu byl 23. dubna 1945 osvobozen postupující americkou armádou. I tyto životní zkušenosti nemohly zůstat opominuty jeho tvorbou. Ještě v roce 1945 tak vznikl cyklus nazvaný jednoduše „Koncentrák“.  V pozdním období života se věnoval zvláště malování rybníků a lipenského jezera. Za svou celoživotní práci sbíral řadu ocenění a titulů, včetně Řádu práce a Zasloužilého umělce. Zemřel v roce 1977 v Českých Budějovicích.

Výstava „Kresby z koncentráku“ vychází ze stejnojmenného cyklu tušových štětcových maleb Otty Matouška. Na dvaceti vybraných originálních malbách z tohoto cyklu je představeno fungování nacistických koncentračních táborů, těžký život vězňů, jejich cílená likvidace, i  fenomén tzv. pochodů smrti – evakuací vězňů z táborů ohrožených postupy spojeneckých armády. Ostatně sám Matoušek se dočkal osvobození na jednom z nich.

Na osudech dalších 20 vybraných osobností jsou přiblíženy osudy legionářů – vězňů koncentračních táborů. Někteří sem byli poslání za svou odbojovou činnost, jiní jako rukojmí a někteří byli obětmi nacistických rasových zákonů. Své životopisné medailonky zde mají legionáři: Vlastimil Amort, Ludvík Cibulka, Vojtěch Holeček, Otakar Husák, Vincenc Charvát, Adolf Ištvan, Ivan Markovič, Matěj Němec, Josef Patejdl, Vojtěch Preissig, Josef Pták, Jaroslav Riedl, Robert Roubíček, Vilém Stanovský, Jaroslav Starý, Josef Svatoš, Josef Vavroch, Václav Vašátko, Rudolf Viest a Josef Zmek.

Malby doplňuje několik exponátů, jako jsou grafiky a vyznamenání Otty Matouška zapůjčené rodinou, replika oděvu vězňů koncentračního tábora či artefakty nalezené během archeologického výzkumu hromadného hrobu obětí pochodu smrti do Flossenbürgu ze Staré Knížecí Huti na Tachovsku. 

Výstavu připravila Československá obec legionářská ve spolupráci s rodinou Otty Matouška a Národním muzeem. Výstava vznikla za finanční podpory Ministerstva obrany ČR.

foto: br. Josef Pulkrab