Pamětní deska gen. Františka Vávry

2. 12. 2019

Dne 16. listopadu 2019 se uskutečnilo ve Straňanech slavnostní odhalení pamětní desky jihočeskému legionáři, brigádnímu generálovi Františku Vávrovi u příležitosti 130 od jeho narození, a to na jeho rodném domě č. p. 18. 

Odhalení pamětní desky organizovala Jednota ČsOL v Českých Budějovicích prostřednictvím místopředsedy br. Bohumíra Tomáška. Na organizaci se podílela i obec Doudleby-Straňany, v čele se starostou Zdeňkem Šmídem a kronikářem PhDr. Janem Šimánkem. Slavnostního odhalení desky se účastnila jednotka Aktivní zálohy AČR, která nese čestný název „Pěší rota brigádního generála Františka Vávry“ a patří pod velení Krajského vojenského velitelství s ředitelem plk. gšt. Ing. Aloisem Urbanem. Pamětní desku odhalil předseda českobudějovické jednoty pplk. v. v. Milan Čajdík se starostou obce a ředitelem KVV. Pamětní desku pak posvětil farář Dominik Ettler z Římovské farnosti. Slavnostní ráz oslavě dodala účast pěveckého sboru Doudleban, který zapěl státní hymnu České republiky a píseň Čechy krásné, Čechy mé.

Odhalení se rovněž účastnil pravnuk generála Vávry, pan Erik Beneš, a osobní řidič gen. Vávry pan Miloslav Křivanec (94 let). Účastnili se i členové Klubu vojenské historie v dobových stejnokrojích čs. legií a členové zdejšího HZS.

text a foto: br. Bohumír Tomášek