Pietní setkání u Kamene republiky

25. 11. 2019

V sobotu 2. listopadu 2019 uspořádal Klub vojenské historie 29. Pěší pluk „Plk. J. J. Švece“ Jindřichův Hradec ve spolupráci s Československou obcí legionářskou – Jednotou br. Stanislava Berana Jindřichův Hradec a 44. lehkým motorizovaným praporem Jindřichův Hradec pietní setkání u Kamene republiky, které se během let stalo již pravidelnou vzpomínkou na oběti, které přinesli obránci naší vlasti v letech 1936 až 1939. 

Každoroční uctění památky padlých příslušníků Stráže obrany státu, vojáků, četníků, policistů a příslušníků finanční stráže je konáno u příležitosti výročí založení Stráže obrany státu, která byla vytvořena na základě vládního nařízení  č.  270/1936  Sb. (vládní  nařízení  schváleno  dne 23.  října 1936). Pietní setkání je již tradičně symbolicky situováno před budovu bývalého oddělení finanční stráže Peršlák, kde je umístěn i Kamen republiky. 

Celé pietní setkání zahájil v 10:00 hodin nástup čestné stráže, která je pravidelně doplněna i o příslušníky Armády České republiky a Policie České republiky. Poté se slova ujal br. Jan Kalkus, který celé pietní setkání provázel slovem. Následovalo poležení kytic přítomnými delegacemi ke Kameni republiky. Následně br. Jan Kalkus krátce připomněl motivy pietního setkání a s úctou se vyjádřil o činech tehdejších příslušníků Stráže obrany státu. Krátké, ale velmi potřebné a žádoucí pietní setkání uzavřela minuta ticha, následována tóny někdejší československé hymny.

text a foto: br. Jiří Toufar