Ples válečných veteránů v Českém Krumlově

29. 11. 2019

Setkání válečných veteránů s veřejností a prezentace modrých baretů v Českém Krumlově má sedmnáctiletou tradici založenou na setkávání kamarádů, válečných veteránů, především z válečného konfliktu ze zemí bývalé Jugoslávie, Iráku a Afganistanu, členů Československé obce legionářské, rodinných příslušníků a široké veřejnosti. Tento společenský večer je kulturním místem setkání všech těchto zmíněných lidí, které spojuje obrana demokratických principů naší země. 

Událost se uskutečnila v Jízdárně státního Hradu a zámku v Českém Krumlově dne 16. listopadu 2019 od 18.30 hod.

Cíle plesu – propagace Československé obce legionářské a její ideové cíle státotvorné organizace, stejně jako setkání válečných veteránů z různých, především novodobých, válečných konfliktů a pozorovatelských misí – byly naplněny. Na jeho pořádání se podílela jak boletická jednota ČsOL, tak Vojenský útvar Boletice.

V průběhu plesu, před zcela zaplněným sálem s více než třemi sty účastníky, vystoupily hudební skupiny Panorama Band a Patrola. Taneční vystoupení zajistila skupina Evildancers a vystoupila rovněž skupina National Rambo team.

Ples se uskutečnil s podporou Ministerstva obrany ČsOL a ČsOL. Všem, kteří se podíleli na jeho zdárném průběhu, patří dík.

text a foto: br. Ivan Novotný