Plzeňská vzpomínka na válečné veterány

29. 11. 2019

V jedenáct hodin, jedenáctého dne a jedenáctého měsíce, roku 1918 vstoupilo v platnost příměří, kterým skončily boje první světové války. V zemích západní Evropy se toto výročí připomíná jako Den vzpomínek nebo Den příměří. V České republice je 11. listopad Dnem válečných veteránů, kdy si připomínáme nejen oběti obou světových válek, ale i dalších konfliktů. Každoročně se k těmto vzpomínkám připojuje také plzeňská jednota Československé obce legionářské. 

V Plzni se 11. listopadu 2019 v 11 hodin uskutečnilo vzpomínkové shromáždění ke Dni válečných veteránů a k 101. výročí ukončení první světové války tradičně u Památníku válečných veteránů (Pomník padlým za svobodu, mír a demokracii) v parku Homolka na náměstí Milady Horákové v Plzni-Slovanech. Akci pořádala plzeňská jednota ČsOL a Krajské vojenské velitelství Plzeň.

I přes mrazivé počasí se v pondělí dopoledne u památníku sešlo značné množství lidí, představitelů samospráv, válečných veteránů, příslušníků ozbrojených sil, zástupců spolků a organizací, členů klubů vojenské historie, studentů a žáků i široké veřejnosti. S úvodním projevem vystoupil ředitel KVV Plzeň plukovník Milan Sklenář. Svůj projev přednesli také hejtman Plzeňského kraje pan Josef Bernard a primátor města Plzně pan Martin Baxa. Za plzeňskou jednotu ČsOL vystoupil místopředseda jednoty br. Miroslav Hus, který připomněl poslední chvíle první světové války. Po projevech došlo na položení květinových darů k pomníku, u kterého stály čestné stráže s prapory.

Během shromáždění došlo také na předání ocenění Krajského vojenského velitelství Plzeň a Sdružení válečných veteránů ČR Plzeňského kraje lidem, kteří se zasadili o prezentaci Armády České republiky. Mezi oceněnými byl i br. praporčík Jaroslav Tlsták, člen plzeňské jednoty ČsOL, který celou akci za KVV Plzeň moderoval. Díky ses. Štěpánce Skálové vystoupila pěvecká skupina The Foamies, která pro Den válečných veteránů nacvičila píseň „In Flanders Fields“, která odkazuje na symbol jedenáctého listopadu – vlčí mák. Českou státní hymnu zahráli členové dechového orchestru Základní umělecké školy Chválenická pod vedením dirigenta Jana Candry. Pietní shromáždění pak zakončil plukovník Sklenář.

Jako tradičně, se i letos vypravili členové plzeňské jednoty ČsOL uctít památku dvou vojáků AČR, kteří položili život při výkonu své služby v Afghánistánu. Nejprve ve Štěnovicích u hrobu podpraporčíka in memoriam Nikolaje Martynova, který zemřel 3. května 2007 na následky zranění při sesuvu půdy u Mazar-E Sharif. Následně v Mokrouších u pomníku štábního praporčíka in memoriam Patrika Štěpánka, který zemřel 5. srpna 2018 na následky zranění po útoku sebevražedného atentátníka u spojenecké základy Bagrám. Na obou místech byly položeny kytice a zapáleny svíčky.

text: br. Petr Tolar

foto: br. Daniel Malý, br. Petr Tolar