Pochod po stopách krále Šumavy 2019

25. 6. 2019

Outdoorový pochod „Po stopách Krále Šumavy“ v Národním parku Šumava, jenž se uskutečnil první červnový den, byl akcí pro širokou veřejnost. V letošním roce se jednalo o čtvrtý ročník. Naše jednota pořádala tuto akci společně s obcí Nová Pec a pochod přispěl k propagaci Československé obce legionářské díky připravené výstavě, kterou si mohli účastníci prohlédnout při registraci na akci a také v cíli. Den před pochodem byla připravena beseda s protinacistickým a protikomunistickým odbojářem panem Františkem Wiendlem, který aktivně převáděl na konci čtyřicátých let minulého století prchající občany našeho státu do svobodného Německa. 

Pochod probíhal z obce Nová Pec po turistických cestách v Národním parku Šumava na třech trasách. První trasa pro odpočinek, vhodná i pro děti, byla vedena po okolí obce Nová Pec v celkové délce 13 km; dále středně náročná turistická trasa z Nové Pece na Plešné Jezero a Plechý měřila celkem 20 km; třetí – opět středně náročná – turistická trasa byla rovněž vedena z Nové Pece na Plešné Jezero a Plechý, ale v celkové délce 30 km.

Celý pochod byl veden po Národním parku Šumava, kde na tuto akci platilo zvláštní hromadné povolení vstupu. V cíli obdrželi účastníci, kterých se letos registrovalo 325, pamětní odznak.

text a foto: br. Ivan Novotný