Pocty československým bojovníkům v zemi galského kohouta

30. 7. 2019

Ve francouzských městech Gien a Darney se v červenci konaly zajímavé pietní akce. Nejdřív jsme položili věnec u mostu přes Loiru, který v průběhu druhé světové války bránili proti postupující německé armádě i českoslovenští vojáci, a následně květiny u francouzsko-československého monumentu, jenž je vzpomínkovým místem počátků naší státnosti. 

„Na tomto mostě se během tří dnů, od 16. do 18. června 1940, odehrávala tvrdá bitva mezi obránci mostu, francouzskou 23. pěší divizí a jednotkami 1. československé divize proti útočící německé 1. horské divizi podporované letectvem. Na mostě padlo mnoho francouzských a československých vojáků, jakož i hodně civilních uprchlíků. Ať je tento starý kamenný most ještě dlouhou dobu dojemným pomníkem těm, které v sobě pochoval.“

To je francouzsky, česky a slovensky napsáno na mramorové desce u jednoho z konců starého mostu ve městě Gien. Jde o městečko, jehož zámek patří ke známému historickému regionu zámků na řece Loiře. Vzpomínkové akce k uctění obránců mostu se zúčastnil i Pavel Lešák, předseda Československé obce legionářské – Jednota Paříž a k pamětní desce položil věnec. Po ceremonii na radnici se mu dostalo velkého potlesku a poděkování od starosty Gien Christiana Bouleau. Byl zde totiž jediným představitelem Čechoslováků.

„Francie byla mojí první životní dovolenou v cizině. Jsem totiž syn bývalého politického vězně a nikam jsme nesměli. Zrovna jsem byl ve Francii, když v roce 1968 napadla Československo Varšavská smlouva a tak jsem tam zůstal. Potkal jsem se pak s manželkou, která má slovenský původ, takže v nás stále žije československá myšlenka a s rozdělením republiky nesouhlasíme. Až tady se ze mě stal opravdový československý vlastenec,“ říká dnes Lesák.

Při vzpomínkové akci o dva týdny později v městečku Darney pokládala květiny za pařížskou obec legionářskou jeho manželka Beatrice společně s chotí přidělence obrany na Velvyslanectví ČR ve Francii Jaroslava Sejpky Jaroslavou. Stalo se u úpatí francouzsko-československého monumentu. Ostatně na stejném místě na konci června 1918 uznala Francie před 6 000 čs. legionáři u tábora Kléber právo na nezávislost českého a slovenského národa. Následně převzal z rukou českého velvyslance ve Francii Petra Druláka vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky profesor Evžen Václav Foucher. Předseda Sdružení francouzsko-československého přátelství a syn generála Fouchera, který jako jeden z mála Francouzů vyjádřil jasný nesouhlas s Mnichovskou dohodou. „Cítím se poctěn, ale trochu se i stydím. Vyznamenání by měli alespoň posmrtně dostávat hlavně všechny ty oběti nacistické a komunistické zvůle,“ prohlásil skromně.

Obou ceremonií se v hojném počtu zúčastnili i regionální představitelé, zástupci francouzské administrativy či spolků vojenské historie. Ukázali tím, že Francie na chrabré bojovníky z Československa nezapomíná!

text a foto: Jan Rychetský