Připomínání historických událostí první až druhé světové války

11. 12. 2019

I v průběhu letošního podzimu uspořádala liberecká jednota za podpory Libereckého kraje několik vzpomínkových a osvětových akcí, které se věnovaly především významným kulatým a půlkulatým výročím. V rámci projektu „Připomínání historických událostí I. až II. světové války“ proto bratři J. Hnělička a V. Kříček uspořádali v Krajské vědecké knihovně v Liberci pětidílný přednáškový cyklus. 

První přednáška na téma „Přepadení Polska v září 1939 a československý odboj“ se konala 19. září a zaměřila se především na 80. výročí vypuknutí druhé světové války, vznik Českého a Slovenského legionu i některé jeho příslušníky, pocházející z Libereckého kraje. Dále následovala 17. října přednáška „Vylodění v Normandii a československý odboj“, při níž bylo připomenuto 75. výročí operace „Overlord“ a participace československého zahraničního odboje.

Dne 29. října na ni navázala přednáška „Československá samostatná obrněná brigáda u Dunkerque 1944-1945“, během které bylo vzpomenuto mimo jiné i 75. výročí dvou velikých útoků na německou posádku a také na rodáka z regionu armádního generála Aloise Lišku. Při obou říjnových přednáškách mohli zájemci rovněž zhlédnout výstavku modelů obrněné brigády, kterou zajistil br. J. Zahradník a dále se seznámit s výstrojí a výzbrojí československé zahraniční armády na západě i některých spojeneckých jednotek, o což se postaral br. J. Palič z poděbradské jednoty.

Poté se 13. listopadu uskutečnila přednáška k 80. výročí „17. listopadu 1939“, při které byl prezentován domácí odboj v Protektorátu Čechy a Morava a příběh vzniku Mezinárodního dne studentstva. Závěrečná přednáška 27. listopadu s názvem „Boj s Maďary o Slovensko 1919“ představila u příležitosti 100. výročí maďarsko-československé války problematiku ustanovování hranic nového státu po prvním světovém konfliktu, podíl československých legionářů i domácího vojska v bojích o Slovensko a nakonec jejich poválečné působení v libereckém regionu. Zmíněna byla Jednota Československé obce legionářské pro Liberec a okolí, Sdružení československých dobrovolců v Podještědí 1918–1919 a v neposlední řadě Svaz československé domobrany z Itálie, odbočka Liberec.

Vyjma přednáškového cyklu jednota vydala v rámci letošního projektu průvodce „Bránili republiku“ br. J. Hněličky, ve kterém podrobně shrnul a rozšířil dosavadní poznatky o památních místech bojů na Liberecku a Frýdlantsku. Průvodce naši členové oficiálně představili při zářijových a říjnových vzpomínkových akcích na rok 1938 v Hrádku nad Nisou, Habarticích, Heřmanicích a Srbské. U této příležitosti byly v Habarticích a Heřmanicích zásluhou novoborského předsedy br. J. Doškáře odhaleny dvě nové busty Tomáše Garrigua Masaryka coby dar Československé obce legionářské. K závěru roku se jednotě podařilo vydat měsíční kalendář „Bojovali za vlast“. V něm bratři J. Hnělička, M. Votava a J. Zahradník představili osudy dvanácti příslušníků II. československého zahraničního odboje, kteří pocházeli z Libereckého kraje či v něm po válce žili. Jednalo se například o tankistu Bruna Krause, letce Ottu Pavlů, parašutistu Rudolfa Waltra a nebo WAAFku Edith Weitzenovou.

text a foto: br. Jan Hnělička