Připomínka hrdinství Čechoslováků od Jasla a Sokolova

14. 3. 2019

V den 76. výročí bojů o Sokolovo, 8. března 2019, uspořádala Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR tradiční setkání válečných veteránů druhé světové války a válečných a mírových zahraničních misí s představiteli resortu obrany, Generálního štábu AČR a politického života v Hlavním sále MO Na Valech. Shromáždění bylo věnováno rovněž bojům u Jasla, od nichž uplynulo 74 let. 

Pozvání přijala řada vzácných hostí, kteří předstoupili s projevy před zaplněný sál. Úvodního slova se ujala senátorka Emílie Třísková, která byla velmi poctěna tím, že mohla promluvit k přítomným válečným veteránům. Připomněla i osobní rozměr své účasti, neboť ve své rodině opatruje odkaz svým přímým příbuzných – účastníků národního odboje. S projevem následně vystoupil primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. „Bitvy u Jasla a Sokolova ukázaly v době druhé světové války jaké odhodlání má český lid a s jakou urputností jsme schopni bránit svoji svobodu. Boj u Sokolova ukázal v té době našim západním i východním spojencům, že Češi a Slováci rozhodně nejsou národem, který se vzdává bez boje,“ řekl ve svém vystoupení.

Za generální štáb a ministerstvo obrany promluvil k válečných veteránům a zástupcům vojenské veřejnosti Velitel vzdušných sil AČR genmjr. Petr Hromek: „Do doby bojů bylo Jaslo i Sokolovo neznámými místy na mapě. Po té se staly centrem urputných válečných střetů. Se stejnou úctou a obdivem se skláníme i před památkou obětí dalších desítek a stovek často bezejmenných bitev. (…) Po mnohahodinovém boji zahynulo 86 obránců včetně velitele kapitána i. m. Jaroše. Více než 50 vojáků bylo zraněno. Na straně nepřítele byly však ztráty mnohem vyšší, ale hlavní úkol byl splněn.“

Další historická fakta připomněl ve svém vystoupení historik Roman Štér z Národního archivu, který svůj příspěvek věnoval takřka čtyřem desítkám žen v československých stejnokrojích, které se účastnili boje u Sokolova. O boji o Jaslo následně promluvil válečný veterán br. brig. gen. Miloslav Masopust.

Mezi přítomnými hosty nechyběl mimo jiné vojenský přidělenec Ukrajiny plk. Konstiantyn Brozhko, ředitel KVV hl. m. Prahy plk. gšt. Marián Margai či zástupce velitele Hradní stráže plk. Zdeněk Pekař. Spolu se studenty přijel náčelník štábu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové br. pplk. Viliam Beke. S účastníky shromáždění se za Československou obec legionářskou rozloučil její místopředseda válečný veterán br. pplk. Tichomír Mirkovič.

 

text: br. Jiří Filip

foto: ses. Marcela Volfová