Rekonstrukce příjezdu prezidenta T. G. Masaryka do vlasti

25. 3. 2019

Rok 2018 byl rokem 100. výročí vzniku samostatného Československa. Československá obec legionářská zúročila své dlouholeté přípravy, a podílela se na uskutečnění stovek vzpomínkových akcí jak doma, tak i v zahraničí. Závěrem roku připravila ČsOL se svými partnery rekonstrukci návratu prezidenta T. G. Masaryka do vlasti. Jeho uvítání a triumfální průjezd z Jižních Čech do Prahy uzavřely vzpomínkové akce roku 2018 a staly se vyvrcholením oslav 100 let vzniku našeho samostatného státu. 

Československá obec legionářská v rámci harmonogramu projektu Legie 100 již od počátku svého plánování předpokládala masivní účast „legionářských“ jednotek na vojenské přehlídce u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa. Měla k tomu i dostatek předpokladů a to nejenom proto, že má ve svých řadách organizátory vůbec první porevoluční vojensko-historické přehlídky, která proběhla u příležitosti 60. výročí konce druhé světové války v roce 2005, ale především od počátku projektu Legie 100 plánovitě pořizovala repliky legionářských stejnokrojů. Avšak Armáda České republiky, přes opakované nabídky Obce legionářské, neprojevila zájem zařadit 28. října 2018 do úvodu své slavnostní přehlídky pochodující celky ruských, francouzských a italských legií.  Mrzelo nás, že současná armáda nevyužila možnost připomenout národu, že československá armáda se zrodila dřív než stát a že se stala hlavním předpokladem jeho vzniku. Místo prezentace tradic legionářských jednotek, které stály u zrodu naší samostatnosti, dala armáda prostor prezentaci policie, obecní policie a integrovanému záchrannému systému, který má sice v dnešní době ve společnosti své důležité místo, ale v žádném případě se před 100 lety na vzniku Československé republiky nepodílel.

Československá obec legionářská se tedy soustředila na další významný mezník vývoje našeho samostatného státu. Rozhodla se připomenout 100. výročí vzniku Československé republiky provedením rekonstrukce příjezdu profesora Masaryka do Prahy v prosinci 2018. Ukázka uvítání a triumfálního průjezdu vyzdobeným hlavním městem se měla stát vyvrcholením oslav osmičkového roku a současně připomínkou přínosu profesora Tomáše Garrigua Masaryka na vzniku republiky a na jejím mezinárodním uznání. Na konci roku 2017 finančně podpořil tento projekt Magistrát hlavního města Prahy poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze svého grantu k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky. Z důvodu nevyhovujícího termínu, který kolidoval s vánočními trhy a zvýšenou návštěvností centra Prahy, musela být zredukována trasa průjezdu kolony. Došlo tak k omezení průvodu pouze na úroveň Václavského náměstí a přivítání T. G. Masaryka s doprovodným programem se přesunulo na pódium ve Vrchlického sadech.

Na počátku roku 2018 dostal ale projekt celorepublikový rozsah. Podařilo se nám navázat spolupráci se společností České dráhy, a. s., která na počest návratu prezidenta T. G. Masaryka do vlasti připravovala vypravení speciálního historického vlaku na trase Horní Dvořiště – Praha. Společný realizační tým zahájil přípravu velkolepé akce. České dráhy ve spolupráci s Národním technickým muzeem poskytly historickou soupravu parního vlaku, která po Čechách věrně projela trasu návratu prezidenta. České dráhy současně vypravily ještě další soupravu pro účinkující a pro zájemce z řad veřejnosti. Zatímco náklady na vypravení vlakových souprav nesly České dráhy, ČsOL měla ve své režii obsazení historického vlaku. Do příprav a provedení se postupně zapojilo přes 200 osob. Poděkování si zaslouží téměř všichni, ale především je třeba ocenit organizační činnost Ing. Pavla Kosmaty a Ing. Jiřího Kafky, který navíc vynikajícím způsobem ztvárnil postavu Isidora Zahradníka.

Po celé trase byla oslovena města, ve kterých se před 100 lety prezident při návratu zastavil. Nikde jsme nenarazili na nezájem, ba naopak všichni oslovení se do příprav zapojili. Realizační tým vypracoval podrobný scénář, který vyšel z historických událostí před 100 lety včetně dobových projevů, a města ve své režii připravila rekonstrukce uvítání. V Horním Dvořišti se do příprav uvítání zapojila snad celá obec, velkolepý program připravil realizační tým pod vedením paní Dany Matějkové v Českých Budějovicích, ve Veselí nad Lužnicí nás díky téměř hodinovému prodlení čekal nejlépe sehraný kolektiv, Tábor byl ohromující masovou účastí a v Benešově pro nás po uvítání připravili občerstvení. Nezapomenutelní byli diváci, kteří nejenom na stanicích a zastávkách, ale po celé trase cesty čekali, aby mohli letmo zamávat projíždějícímu „prezidentovi“.

V Praze pochodovalo na Václavském náměstí více než 100 příslušníků čestné stráže francouzských, ruských a italských legií, členů Sokola a příslušníků domácího vojska. V koloně byli i příslušníci jízdního sokola na koních, historické automobily, kočár s koňmi a následovalo několik stovek občanů v historických kostýmech nebo v současném oblečení, a došlo i na „rekonstrukci“ historické fotografie pod sochou sv. Václava. V následujících článcích se s vámi podělí o své zážitky přímí účastníci rekonstrukce. Doprovodné fotografie nám ze svých archivů poskytli J. Filip, J. Charfreitag, V. Kondrátová, T. Kovařík, M. Ludvíková, P. Lundák, I. Minařík, M. Mojžíš, M. Pazderová, Z. Prchlík, T. Rytíř, J. Řezáč, J. Šedivý, V. Šťastný, P. Švihovec, J. Tabery, K. Tomášková, M. Volfová a P. Zikmund. Všem organizátorům, účinkujícím, ale i divákům patří uznání a poděkování, že se společně podíleli na akci, která se svým rozsahem stala opravdovým celonárodním svátkem a důstojným završením oslav 100. výročí vzniku našeho samostatného státu.

 

text: br. Milan Mojžíš

foto: Archiv ČsOL