Setkání novodobých válečných veteránů na jihu Čech

4. 11. 2019

Dne 1. listopadu 2019 se od 17.00 hod v Písku v restauraci U Reinerů konalo, tohoto druhu historicky první setkání válečných veteránů, pořádané Československou obcí legionářskou v rámci projektu Péče o válečné veterány, spolufinancovaného Ministerstvem obrany ČR. 

Pozvání přijala starostka města Písku Eva Vanžurová, poslanec Ondřej Veselý, starosta obce Dobev na Písecku Petr Kalina a předsedkyně Jednoty ČsOL v Písku ses. Eva Veselá. Tyto představitele města uvítal br. Bohumír Tomášek, z Jednoty ČsOL v Českých Budějovicích. Paní starostka Eva Vanžurová vyjádřila svůj veliký obdiv k lidem, kteří podstupují to obrovské riziko pro bezpečnost našich občanů v souvislostech dnešní doby. Vyjádřila i nutnost spolupráce evropských státu v této oblasti.

Pan poslanec a místostarosta Ondřej Veselý taktéž mluvil o dnešních hrozbách a nelehké situaci a popřál spolu s paní starostkou všem pevné zdraví.

Všichni víme, že současný svět vyžaduje mezinárodní bezpečnostní spolupráci a že se ze zahraničních misí ne každý vrátí domů zpět ke svým rodinám.

Předsedkyně písecké jednoty ses. Eva Veselá pak prezentovala přítomným celoroční práci členů jednoty. Od přípravy a realizaci pietních aktů po vzdělávací, sportovní a branně bezpečnostní soutěže pro děti a mládež. Je důležité naši budoucí generaci připravovat do reálného a ne virtuálního světa. Úsilí udržet mír není pro představitele žádného státu jednoduché. Nejen bezpečnostní složky potřebují zdatnou mládež, která bude vědět, co je vlastenectví a co znamená odpovědnost za sebe sama. A na takové aktivity se naše jednota v Písku zaměřuje. Váleční veteráni jsou nám v těchto činnostech nezastupitelnou oporou a posilou. A právě proto jsme za podpory Ministerstva obrany ČR a projektu Péče o válečné veterány uspořádali společné setkání.

Z bohaté diskuze mezi členy vyplynulo, že je dobře taková setkání uspořádat a předávat si vzájemně zkušenosti z „ponávratové“ doby. Ne každý má na růžích ustláno a zkušenosti z misí jsou nepřenositelné. Můžeme však pomoci těm, kteří to potřebují, případně s nimi spolupracovat v odborných záležitostech tak, jak už se to dnes děje. I zákonodárci by neměli zapomínat na některé provázanosti u lidí, jež nasazují vlastní životy na ochranu druhých. I to může být cesta, jak systém vylepšit za pomoci zkušených.

K podobnému setkání opět v rámci Péče o válečné veterány došlo již 25. října 2019 v Táboře, na které přijal pozvání starosta Města Tábor Štěpán Pavlík s chotí. Pan starosta pozdravil a uvítal veterány ve městě se silnou vojenskou tradicí. Setkání se účastnili i členové táborské jednoty, z nichž někteří jsou váleční veteráni a pozvání rovněž přijala veteránka druhé světové války Ernestina Švorcová. V družném rozhovoru a při tanci strávili veteráni různých misí příjemné chvíle.

text a foto: br. Bohumír Tomášek