Slovo předsedy ČsOL

24. 12. 2019

Slovo bratra Pavla Budinského, předsedy Československé obce legionářské, ke končícímu roku 2019 a nadcházejícímu roku 2020. 

Vážené sestry, vážení bratři,

když jsme před rokem rekapitulovali končící rok 2018, věděli jsme, že Československá obec legionářská v něm sehrála svou historickou úlohu a zúročila všechno své dosavadní snažení a dosažené zkušenosti. Byl to rok náročný, ale udělali jsme v jeho průběhu pro veřejnost a odkaz zakladatelů československé samostatného státu vše, co bylo v našich silách.

I díky tomu jsme se v končícím roce letošním mohli společně věnovat více naší Československé obci legionářské a řádné přípravě Republikového sněmu ČsOL. Jeho uspořádání se stalo ústředním motivem odcházejícího roku, který propojoval všechny členy napříč naší organizací a určil východiska pro další období.

Navzdory času a práci, který si příprava sněmu vyžádala, činnost jednot i Československé obce legionářské jako celku nepolevila. Jednoty naplňovaly vytčené plány práce, pořádány byly jak akce tradiční, tak vznikaly nové iniciativy. Posilovala se spolupráce s obcemi a městy, ale i na krajské a celostátní úrovni.

Ohlédneme-li se dnes o pár let zpět, nejlépe si uvědomíme, jakou úspěšnou cestu jsme společnou prací ušli a jaký respekt v povědomí lidí vyvolává činnost Československé obce legionářské. Nepochybně nás všechny těší, že význam naší organizace setrvale vzrůstá, neboť ruku v ruce s tím se zvyšuje povědomí české, ale i slovenské veřejnosti o prvním a druhém odboji, roste role válečných veteránů ve společnosti. Je to pozitivní vývoj, na kterém máme nezanedbatelný podíl my všichni.

Jsou však před námi nové výzvy, které budeme muset zvládnout v nadcházejících letech a kterých se bude muset Československá obec legionářská zhostit – jak je jejím zvykem – nejlépe jak může.

Vážené sestry, vážení bratři, dovolte mi, abych vám do nového roku 2020 popřát vše dobré, především pevné zdraví, štěstí a pracovní úspěchy. Věřím, že tak jako doposud budeme společně pracovat na naplňování poslání a programu Československé obce legionářské.

S bratrským pozdravem

plk. v. v. Pavel Budinský, Ph.D., MBA

předseda Československé obce legionářské

 

PF 2020 ČsOL