V Edici pamětí ČsOL vyšel první deník italského legionáře

12. 6. 2019

Československá obec legionářská vydala u Nakladelství Epocha s.r.o. další paměti československého legionáře. V rámci Edice pamětí Československé obce legionářské se jedná o vůbec první vzpomínky legionáře z Itálie. Kniha „Učitel na frontě. Deník legionáře Josefa Dudka“ má pořadové číslo devět a přináší střízlivý pohled na zážitky z východní i italské fronty v rakousko-uherské uniformě, vstupu do československých legií a následných bojů na Slovensku. 

Vypuknutí války zastihlo Josefa Dudka na prázdninách po absolvování třetího ročníku učitelského ústavu. Prvním odvodem však kvůli oční vadě neprošel a mohl dostudovat. Ztráty na bojištích však rostly, takže v létě 1915 nastoupil vojenskou službu i on. Oční vada již nebyl překážkou. Byl poslán do Rakouska k důstojnickému výcviku. Zde se poprvé setkal s protičeským postojem některých nadřízených i kolegů. V lednu 1916 odjel na východní frontu, kde se ale záhy zranil. Narazil však na podezírání ze simulace. Již v květnu tak byl poslán na frontu do Itálie. V létě se však opět stěhoval na východ, kde bylo potřeba zastavit ruskou ofenzívu. V dubnu 1917 se vrátil na italskou frontu. Všude se však setkával s nekompetentností a laxností nadřízených důstojníků a jejich rostoucí nedůvěrou ke všemu českému. V květnu 1917 byl Italy zajat. V zajetí se seznámil s myšlenkou boje za čs. samostatnost. Tyto zkušenosti ho, spolu s rostoucím nepřátelstvím německých a maďarských kolegů, nakonec zavedly do řad čs. vojska, s jehož 34. stř. plukem prodělal slavný boj na Doss Altu a válku o Slovensko v létě 1919.

Knihu lze zakoupit v prodejním voze Legiovlaku (viz plán jízdy Legiovlaku), na recepci Muzea československých legií (Sokolská 33, Praha 2), ale i v běžné distribuci. 

Ucitel na fronte