Váleční veteráni oceněni hejtmankou Středočeského kraje

2. 12. 2019

Ve středu 20. listopadu 2019 se v Panenských Břežanech odehrálo další setkání válečných veteránů na základě pozvání vedení Středočeského kraje, se kterým Československá obec legionářská a jí vedený projekt Péče o válečné veterány spolupracuje již řadu let v zájmu válečných veteránů. 

Setkání se účastnila jak hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, tak krajský radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička. Hlavnímu programu předcházelo společné sázení pamětních stromů u místního obecního úřadu a posléze v zámeckém parku. Toho se zhostili nejenom fyzicky zdatní váleční veteráni zahraničních válečných a mírových misí, ale ruku k dílu přiložil i veterán druhé světové války genmrj. v. v. Miloslav Masopust.

Všichni účastníci, váleční veteráni, představitelé Středočeského kraje, zástupci ČsOL a POVV následně přijali pozvání do nového Památníku národního útlaku a odboje, kde po úvodních slovech díků za službu pro vlast obdrželi přítomní váleční veteráni ocenění z rukou paní hejtmanky. Po slavnostní části programu následovalo přátelské setkání a pro všechny byla rovněž připravena komentovaná prohlídka současné expozice památníku.

Podpora vedení krajů je pro ČsOL velmi důležitá a je třeba ocenit, že přístup Středočeského kraje vůči válečným veteránům je dlouhodobě velmi vstřícný, přiznávající jim náležitou vážnost.

text: br. Jiří Filip

foto: Archiv ČsOL