„Válka nekončí!“ mezinárodní konference Československé obce legionářské

3. 12. 2019

Ve dnech 22. – 23. listopadu se stal konferenční sál Hotelu Legie dějištěm dalšího ročníku mezinárodní konference Československé obce legionářské, tentokrát s názvem „Válka nekončí“. Letošní setkání profesionálních i amatérských historiků ze zahraničí i tuzemska kriticky reflektovalo především 100 let staré události roku 1919, těsně navazující na ukončení světového válečného konfliktu. 

Program konference byl symbolicky rozdělen na tématiku směřující zejména do oblasti dějin a událostí československého vojenského kontingentu uzavřeného ruskou občanskou válkou na Sibiři a na historické aspekty vojenské stabilizace československého pohraničí v roce 1919, zejména v rámci bojů na Slovensku. Letošní konference zároveň pootevřela hned několika příspěvky dveře k dalšímu ročníku, tematicky zaměřenému na sociální aspekty navrátilců z bojišť, cestu legionářů do Československa i vznik prvních legionářských a veteránských organizací v nové republice.

Na letošní konferenci přijala pozvání celá řada vzácných hostů ze zahraničí. Poměrně silně byla zastoupena skupina ruských historiků, převážně se sdružujících v rámci Jednoty ČsOL v Jekatěrinburku, jejichž přednášky rekapitulovaly vystoupení Čs. armádního sboru proti bolševikům v roce 1918 a zároveň odraz činnosti čs. legionářů v oblasti Uralu, ať už z pohledu vojenského, uměleckého nebo politicko-ekonomického. Profesor Nikolaj Dmitriev představil rozsáhlou analýzu problematiky válečných zajatců v oblasti Uralu, Alexandr Kručinin seznámil posluchače s novými výsledky výzkumu zlomového okamžiku – tzv. Čeljabinského incidentu. O podnikatelských aktivitách čs. legií v Rusku naopak přednášela autorka nové knihy na dané téma paní PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D.

Rok 1919 a roli italské vlády při stabilizaci jižních částí Slovenska uvedl svojí přednáškou italský historik Lamberto Ferranti, na nějž navázali přednáškami i bratři Karel Ludvík a Lukáš Lexa. Události z těsně poválečného československého pohraničí naopak zazněly v podání Radka Andonova a Ondřeje Vašaty.

Závěrem konference zazněly poutavé přednášky o institucích a spolcích, které byly nositelkami válečné tradice i sociálního zázemí vojáků v nové republice. Určitým přesahem do novějšího období byly pak zcela poslední přednášky bratrů Martina Lokaje a Ferdinanda Vrábela, které se zabývaly propojením legionářů a meziválečného četnictva a role bývalých legionářů v bojích ve Slovenském národním povstání.

Konference pořádá Československá obec legionářská v rámci projektu Legie 100 již od roku 2013, a i ta letošní přinesla velké množství nového a nepoznaného, stejně tak otevřela poutavé diskuse nejenom nad odbornými, ale i všeobecnými aspekty našich novodobých dějin. Závěrem je nutné především poděkovat všem účastníkům za ochotu sdílet výsledky své mnohaleté práce a pevně věříme, že nám bude zachována přízeň i pro další konferenční období.

text: br. Tomáš Pilvousek

foto: br. Stanislav Pítr