Vlčí máky pro vojáky

16. 12. 2019

Se začátkem listopadu nastala opět tradice nošení červených květů vlčího máku na oděvu. Lidé tím vyjadřují podporu válečným veteránům a připomínají si oběti válečných konfliktů. Vrcholem je pak 11. listopad, tedy Den válečných veteránů či Den vzpomínek.

V jedenáct hodin jedenáctého dne jedenáctého měsíce roku 1918 vstoupilo v platnost příměří podepsané válčícími stranami ve francouzském Compiègne, kterým byly ukončeny boje první světové války, tehdy nazývané Velké. Ačkoliv se ještě nejednalo o skutečný mír, pro tehdejší válečnou generaci se jednalo o jeden z nejkrásnějších dnů jejich životů.

Právě před sto lety, během oslav prvního výročí ukončení Velké války, se v roce 1919 ve Spojeném království zrodila tradice Dne vzpomínek (Remembrance Day), při kterém jsou připomínány válečné oběti. Tento významný den má v různých zemích svou specifickou podobu, název a tradice. Základní cíl je však podobný – uctění památky všech veteránů a obětí válečných konfliktů, bez ohledu na válčící strany. Od dvacátých let 20. století se symbolem vzpomínky na válečné oběti staly květy vlčích máků, ale i dalších květin, které rostly na hrobech pohřbených vojáků. Základem se stala báseň kanadského vojenského lékaře Johna McCrae „Na polích flanderských“ (In Flanders Fields). 

Také Česká republika se připojila k tradici připomínky 11. listopadu a od roku 2004 jej přijala jako svůj významný den – Den válečných veteránů. Každoročně je viditelné postupné zakořeňování a rozšiřování této tradice v českém prostředí včetně nošení vlčích máků. Lidé, kteří chtějí dát najevo svou podporu válečným veteránům, by měli na počátku listopadu nosit na svém oděvu právě květ vlčího máku.

Vlčí máky se také staly prostředkem, jak válečné veterány podpořit. Koupí květu vlčího máku prostřednictvím veřejných sbírek dávají občané najevo nejen svou vděčnost vojákům, kteří nasazovali a někteří i položili svůj život za svou zemi, ale ty potřebné mohou těmito příspěvky podpořit. ČsOL pečuje o odkaz československých a českých vojáků dlouhodobě, vede vlastní projekt Péče o válečné veterány, a v letošním roce se na Den válečných veteránů poprvé zapojila do sbírky Vojenského fondu solidarity, který se stará o vojáky, jejich rodiny a sirotky v tíživých životních situacích. Za dobrovolný finanční příspěvek do pokladničky Vojenského fondu solidarity byl v průběhu listopadu k dispozici květ vlčího máku. Díky návštěvníkům expozic projektu Legie 100 (Legiovlak a Muzeum československých legií, Sokolská 33, Praha 2), ale také díky dobrovolnické činnosti jednot ČsOL v Hradci Králové a v Boleticích se podařilo do svěřených pokladniček vybrat částku 67 619 Kč.

Všem našim návštěvníkům děkujeme a věříme, že naše letošní zapojení se do sbírky pro Vojenský fond solidarity nastartovalo novou tradici dalšího způsobu, jak pomoci válečným veteránům a jejich rodinám.

 

Vyjádření brigádní generálky Lenky Šmerdové, předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity ZDE