Vyznamenání primátorem města České Budějovice

4. 11. 2019

Dne 29. října 2019 u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu proběhlo na radnici města ocenění vybraných osobností města České Budějovice, primátorem města Ing. Jiřím Svobodou. Mezi oceněnými byli i námi navržení váleční veteráni a členové Jednoty ČsOL v Českých Budějovicích br. Jiří Hubáček, který obdržel medaili za statečnost, a JUDr. Pavel Holeček, jemuž byla předána medaile za zásluhy. 

Slavnostního předání se účastnili zástupci českobudějovické jednoty ČsOL a zástupci Sdružení válečných veteránů Jihočeského kraje. Vyznamenaným blahopřejeme.

Jiří Hubáček – Voják UNPROFOR nastoupil na misi v bývalé Jugoslávii, kde byl v srpnu 1995 těžce raněn při chorvatském útoku do oblasti příměří, kde se nacházelo monitorovací stanoviště českého praporu v počtu pěti vojáků. Tři byli raněni a dva následkům zranění podlehli. Svému zraněnému kolegovi významně pomohl k záchraně života, když jej podpíral při cestě za zdravotníky, kam šli pěšky. Ošetřen byl v nemocnici v Gospič a následně byl převezen do Zadaru, poté domů. Příští rok uplyne 25 let od této strašné události. Přeživší kolegové každoročně navštěvují hroby svých kamarádů, kteří při operaci Bouře položili své životy. Bývalý voják je nyní v invalidním důchodu a říká, že každý, kdo slouží v misích, musí mít nejen odvahu, ale musí počítat i s tím, že se mu něco stane.

JUDr. Pavel Holeček – Právník, knihovník, dokumentarista, tvůrce bibliografie Zdravotnictví a právo, válečný veterán, který nedávno oslavil 94. narozeniny. Významným obdobím v jeho životě byla aktivní účast v domácím odboji za druhé světové války. V roce 1942 vstoupil do protinacistické vojenské organizace mládeže Zpravodajská brigáda a podílel se na ilegálních zpravodajských akcích. Byl rovněž aktivním účastníkem Pražského povstání v květnu 1945. Veřejného života se účastní formou besed na téma druhého domácího odboje, redakčně spolupracoval s Ústředím ČsOL na vydání trilogie svého otce, čs. legionáře, Jeronyma Holečka.

text a foto: br. Bohumír Tomášek