Vzpomínka na oběti pochodu smrti v Hradci nad Moravicí

8. 2. 2019

Již před několika lety se 24. leden stal pro město Hradec nad Moravicí dnem opravdu důležitým. U památníku pochodu smrti se v tomto termínu scházejí členové Československé obce legionářské s místními občany, aby připomněli tragické události roku 1945. 

Letos pietní setkání připravili bratři Fiala a Sobarňa, kteří přizvali zástupce Armády ČR – konkrétně pplk. Ing. Vlastimila Duchoně, náčelníka štábu 53. pluku průzkumu a elektronického boje generála Heliodora Píky, který sídlí v Opavě. Samozřejmostí byla účast dalších bratrů a sester opavské jednoty ČsOL, jmenovitě chceme uvést br. Harryho Brebána, který byl v době druhé světové války internován v koncentračním táboře v Terezíně a jehož matka zemřela právě při pochodu smrti v pětačtyřicátém.

Bratr Fiala vystoupil s krátkým projevem, v němž připomněl okolnosti pochodů smrti. Cenné bylo to, že zmínil jména vězňů, kterým se z pochodu podařilo uprchnout, a také jmenoval lidi, kteří těmto uprchlíkům poskytli azyl v nedaleké Brance či Benkovicích. Tito zachránci prokázali značnou odvahu. Pokud by totiž nacisté ukrývané vězně odhalili, hrozila smrt všem. I kvůli této soucitné lidskosti je správné, že na odvážné zachránce stále vzpomínáme.

K pomníku, který vznikl péčí ČsOL, pak účastníci pietního shromáždění položili symbolickou kytici. Krátká vzpomínková slavnost byla u konce. Věříme, že v srdcích zúčastněných dospělých i školáků zanechala pocit, jak důležité je stále si připomínat hrůzné skutky nacistů, pak se snad již nikdy nic podobného nebude opakovat. Věříme také, že se příklad nezištné a obětavé pomoci našich lidí ubohým vězňům na pochodu smrti obtiskne v myslích a srdcích účastníků takových setkání.

 

text a foto: Magda Hrstková