Vzpomínka na Vasilii Vorobčukovou

10. 4. 2019

Ve věku nedožitých 97 let zemřela dne 6. března 2019 bývalá příslušnice 1. čs. armádního sboru v SSSR Vasilia Vorobčuková, jež byla současně poslední druhoválečnou veteránkou v řadách liberecké jednoty. 

Vasilia Vorobčuková pocházela z Podkarpatské Rusi, kde se narodila 7. května 1922 v obci Jasiňa. V témže místě prožila i své mládí a roku 1939 se provdala za Jiřího Vorobčuka, s nímž o rok později uprchla před maďarským útlakem do Sovětského svazu. Mladí manželé byli záhy nato zatčeni sovětskými policejními orgány a za nelegální přechod hranic odsouzeni ke třem letům vězení. Na dlouhou dobu se pak jejich cesty rozešly a oba přežívali v různých sovětských gulazích. Teprve v roce 1943 se mohla Vasilia Vorobčuková přihlásit do čs. zahraniční armády v SSSR, avšak pro vážnou podvýživu musela ještě řadu měsíců čekat, než se plně uzdravila a byla schopna odvodu. Dne 9. srpna 1944 se pak v Kamenci Podolském stala příslušnicí zahraniční armády, vzápětí prodělala intenzivní výcvik v Sadaguře a byla přidělena ke spojovací rotě 1. čs. samostatné brigády. Jako radistka prodělala následné těžké boje při Karpatsko-dukelské operaci i osvobozování Slovenska a Moravy. Po skončení druhé světové války se společně se svým manželem, s nímž se opět shledala v armádních řadách, usídlila na severu Čech ve Stráži pod Ralskem. Zde nejprve hospodařili jako soukromí zemědělci a později Vasilia Vorobčuková pracovala jako prodavačka v obchodě a nakonec v pivnici. Ve Stráži pod Ralskem žila i po manželově úmrtí v roce 1997. 

 

text: br. Jan Hnělička

 

vorobcukova rip