Vzpomínková akce k 100. výročí úmrtí legionáře Jaromíra Kašpárka

26. 6. 2019

Ve čtvrtek 20. června 2019 se v Blovicích uskutečnila vzpomínková akce, která měla připomenout osobnost československého legionáře Jaromíra Kašpárka. Vzpomínka se konala v den stého výročí jeho smrti v boji s maďarskými bolševiky. 

Jaromír „Mirča“ Kašpárek se narodil 25. prosince 1896 v Protivíně. Před první světovou válkou žil v Blovicích, v domě čp. 176 na dnešním Masarykově náměstí. Jako vojín rakousko-uherské armády byl 22. srpna 1917 zajat obce Deskle u Gorice (dnešní Slovinsko) a v zajateckém táboře Sulmona si podal přihlášku do československého vojska v Itálii. Od 12. července 1918 byl tedy legionářem a sloužil u 35. čs. střeleckého pluku. Legionáři navracející se z Itálie byli odeslání na Slovensko, kde bylo potřeba bránit území mladé Československé republiky proti Rudé armádě bolševické Maďarské republiky rad. Stejně tak Kašpárek, který v boji s Maďary padl 20. června 1919 u Plešivce. Zde byl také pohřben, ale jeho ostatky byly později exhumovány a převezeny do rodinné hroby na blovickém hřbitově. Město a přeživší spolubojovníci na bratra Kašpárka nezapomněli a v roce 1937 mu byla na domě čp. 176 odhalena pamětní deska.

Město Blovice, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích a plzeňská jednota Československé obce legionářské uspořádali ke stému výročí hrdinné smrti Jaromíra Kašpárka vzpomínkovou akci. Ta začala skromným položením květin na Kašpárkův hrob na blovickém hřbitově. Následně se od 17 hodin uskutečnil pietní akt před domem čp. 176. Jelikož se pamětní deska nachází v úrovni prvního patra a přízemí domu funguje jako obchod, byly zde květiny položeny k symbolickému pietnímu místu se státní vlajkou a praporem se znakem města. Čestnou stráž zajistili bratři z plzeňské jednoty ČsOL v historických stejnokrojích. Za město Blovice položil květiny pan starosta Robert Zelenka a pan místostarosta Michal Hodek, za Muzeum jižního Plzeňska jeho ředitelka paní Radka Křížková Červená a historik pan Michal Červenka (který také přítomné seznámil s Kašpárkovým životem), a za ČsOL bratr Václav Dlesk. Na akci přijeli také členové rodiny Jaromíra Kašpárka.

Po skončení pietního aktu se ještě někteří přesunuli do budovy městského úřadu, kde br. Petr Tolar přednášel na téma bojů o Slovensko v letech 1918 – 1919.

Kromě již zmíněných zástupců pořádajících institucí, zvláště panu Červenkovi a Hodkovi, a členů rodiny je třeba poděkovat také br. Jakubovi Sochorovi z ČsOL, který pomáhal s přípravou akce a provedl očistu Kašpárkova hrobu.

 

text: br. Petr Tolar

foto: Město Blovice, Martin Marek, br. Václav Dlesk, br. Petr Tolar