Vzpomínková pouť POLSKO – SLOVENSKO 2019

27. 9. 2019

V září letošního roku jsme si připomenuly 80. výročí vypuknutí 2. světové války a s tím spojené  založení České a slovenské legie v Polsku. Následně si 28. září, respektive 11. října připomínáme již 105. výročí přísahy České družiny v Kyjevě a její následné nasazení  na frontě pod Krakovem a v Karpatech. A 6. října si připomínáme 75. výročí vstupu prvních československých jednotek na území bývalého Československa v Dukelském průsmyku v rámci Karpatsko-dukelské operace. 

Československá obec legionářská v rámci projektu Legie 100 ve spolupráci s MO ČR připravila vzpomínkovou pouť do Polska a na Slovensko. Mimo autobus ČsOL vyráží na pietní akt k Dukelskému průsmyku i autobusy Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel a také bude vypraven armádní speciál s oficiální delegací České republiky a Armády ČR, která bude doplněna válečnými veterány.

 

Stručný plán Vzpomínkové poutě POLSKO – SLOVENSKO 2019

 

Čtvrtek 3. 10. 2019

Odjezd autobusu v 5:30 z Prahy

Zastávky po trase v Brně, Olomouci a Ostravě

Krakow – připomínka 80. výročí založení České a slovenské legie v Polsku

Szczepanów – připomínka prvních bojů České družiny v roce 1914

 

Pátek 4. 10. 2019

Tarnów – pietní akt u desky České družiny na budově školy

Machnowka – pietní akt u pomníku 1. čs. armádnímu sboru

Dukla – prohlídka muzea a kóty 534, pietní akt na hřbitově

 

Sobota 5. 10. 2019

Wrocanka – prohlídka míst bojů čs. tankového praporu v září 1944

Nowosielce – společný pietní akt u pomníku 2. čs. paradesantní brigády

Zarszyn – společný pietní akt na hřbitově

 

Neděle 6. 10. 2019

Dukelský průsmyk – prohlídka míst bojů 1. čs. arm. sboru v říjnu 1944

                              – společný pietní akt na čs. vojenském hřbitově

Svidník – společné pietní akty a prohlídka muzea

 

Pondělí 7. 10. 2019

Liptovský Mikuláš – pietní akt na vojenském hřbitově

Návrat do Prahy do 21:00 hod

 

 

Zájemci o účast na autobusové vzpomínkové pouti se jště mohou přihlásit na Sekretariátu ČsOL – sekretariat@csol.cz. Pro zařazení mezi účastníky poutě bude přihlíženo mimo aktivity v ČsOL i na odbornou připravenost zájemců, potřeby reprezentace, k termínu doručení přihlášky a fyzickému a zdravotnímu stavu. Přihlášky odesílejte do neděle 29. 9. 2019!

 

dukla44 01

 

dukla44 04