XI. ročník Memoriálu mjr. i. m. Bohumila Vávrů a ppor. i. m. Václava Martínka

23. 10. 2019

V sobotu 12. 10. se členové jindřichohradecké jednoty Československé obce legionářské sešli na již 11. ročníku střelecké soutěže, která nese název „Memoriál mjr. i. m. Bohumila Vávrů a ppor. i. m. Václava Martínka“. Při zahájení, jako již tradičně, uctili památku obou těchto válečných veteránů zahraničních misí AČR minutou ticha. Ředitel soutěže, br. Karel Ludvík, rovněž připomněl, že v letošním roce je soutěž konána i u příležitosti 75. výročí Karpatsko-dukelské operace. Poté již následovalo poučení ohledně chování na střelnici, které poskytl tajemník soutěže br. Petr Pokovba, a samotné zahájení soutěže. 

V letošním roce se soutěžilo ve střelbě z pistole Glock 17 a útočné pušky vz. 58. V každé střelecké disciplíně měli soutěžící k dispozici tři rány nástřelné a deset ran soutěžních. Doplňkovou disciplínou byl hod granátem na cíl. 

Zúčastnilo se celkem 60 střelců a střelkyň, kteří sestavili celkem 20 tříčlenných družstev. Největší zastoupení měli členové a členky ČsOL a novodobí váleční veteráni, dále členové Klubu historie letectví, klubů vojáků v záloze, Svazu důstojníků a praporčíků AČR, klubu výsadkových veteránů, klubu vojenských důchodců, příslušníci AČR i Aktivních záloh a účastníci z řad občanské veřejnosti. Účastníci byli rozděleni do tří kategorií – členové ČsOL a novodobí váleční veteráni tvořili kategorii A, příslušníci Ozbrojených sil, sborů a složek tvořili kategorii B a kategorie C byla určena pro další hosty.

Ve střelbě z pistole byl nejvyšší dosažený výsledek 90 bodů ze 100 možných. Ve střelbě z útočné pušky byl nejvyšší dosažený výsledek 89 bodů ze 100 možných. A v hodu granátem byl nejvyšší dosažený výsledek 21 bodů ze 30 možných. 

Vyhlášení výsledků memoriálu se ujal starosta města Jindřichův Hradec Ing. Stanislav Mrvka, pod jehož záštitou se tato akce konala.

  • V kategorii A vyhrálo družstvo „Jednota ČsOL Boletice A“ ve složení br. Josef Adler, br. Jindřich Paroubek a br. Ivan Novotný s celkovým počtem 487 dosažených bodů. 
  • V kategorii B vyhrálo družstvo „KVZ ÚVS JH B“ ve složení Arnošt Bicek, br. Čestmír Vondráček a Petr Pokovba ml. s celkovým počtem 467 dosažených bodů.
  • V kategorii C vyhrálo družstvo „Muzejníci“ ve složení Jana Fedrová, Lukáš Hadrava a Jan Svobodný s celkovým počtem 389 dosažených bodů.

Absolutním vítězem v soutěži jednotlivců se stal br. Josef Adler z družstva „Jednota ČsOL Boletice A“, na druhém místě se umístil Robert Kutil z družstva „Old Soldier Boys“ a na třetím místě Petr Pokovba ml. z družstva „KVZ ÚVS JH B“. Mezi ženami byla nejúspěšnější Slávka Poslušná z družstva „KHL JH A“, druhé místo obsadila Jana Fedrová z družstva „Muzejníci“ třetí místo obsadila Pavla Glückseligová z družstva „Sázeči“.

Soutěž se každoročně koná za finanční podpory Ministerstva obrany České republiky a Československé obce legionářské. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zabezpečení konání této akce, především tajemníkovi soutěže br. Petru Pokovbovi st., stejně tak spravedlivým rozhodčím pod vedením Ing. Zdeňka Kruby, ale také sponzorům, díky kterým můžeme ocenit vítěze za jejich dosažené výsledky. 

11. ročník střeleckého memoriálu je za námi, ale přípravy na ročník 12. začnou již za pár měsíců. Veškeré potřebné informace včas naleznete na webových stránkách jednoty https://csoljh.wixsite.com/jednotajh/strelecka-soutez

text: ses. Marcela Ludvíková

foto: Petr Pokovba