XVI. setkání pyrotechniků s mezinárodní účastí INMEP 2019

25. 6. 2019

Setkání pyrotechniků INMEP 2019 (International Meeting of Pyrotechnicians) se zúčastnilo takřka 200 aktivně pracujících specialistů v oblasti EOD, ale i jejich „vysloužilí“ kolegové – váleční veteráni. Setkání pyrotechniků posloužilo také k navázání osobních kontaktů především se zahraničními kolegy, kteří letos dorazili z osmi států (SRN, Nizozemí, Slovenska, Finska, Norsko, Velká Británie, Iráku a USA). 

Na setkání byla prezentována pyrotechnická činnost účastníků za uplynulý rok a byly porovnány pracovní postupy a zkušenosti jednotlivých národních složek, ať už příslušníků policie nebo ostatních ozbrojených sborů, které se touto problematikou zabývají. Součástí zaměstnání bylo seznámení s novými trendy, technologiemi a výrobky souvisejícím s činností EOD/IEDD.

Tradičně se setkání konalo v rekreačním zařízení Vojenských lesů a statků s. p. Olšina, které se nachází nedaleko Vojenského výcvikového prostoru Boletice, a to ve dnech 2. – 7. června 2019.

Setkání, jež se konalo s podporou Ministerstva obrany ČR, sloužilo rovněž k propagaci Československé obce legionářské a jejím ideovým cílům státotvorné organizace.

text a foto: br. Ivan Novotný