101 let od tragické smrti zakladatele státu

15. 5. 2020

Na začátek května připadá smutné výročí smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Ústředí ČsOL si jeho památku připomíná každoročně v tento den na pražském Petříně pietním aktem u jeho sochy před Štefánikovou hvězdárnou. Ani letos, byť v omezených podmínkách, tomu nebylo jinak. 

Vzhledem k obecné situaci bohužel nebyla možná přítomnost vojenské čestné stráže ani vojenské hudby, jež vždy vzpomínku zajišťuje. Aktuálně platné omezení na deset lidí při veřejné akci nás vedlo k žádosti, aby nám instituce, jejichž zástupci se tradičně piety účastní, zaslaly květinové dary. Dlužno dodat, že všichni oslovení nám vyšli vstříc.

O osobní účast projevil zájem místopředseda Senátu Parlamentu ČR pan Milan Štěch, který se na místě setkal rovněž s velvyslancem Slovenské republiky v ČR J. E. Petrem Weissem a předsedou Společnosti gen. dr. M. R. Štefánika Vojtechem Čelkem, s nímž je pieta každoročně spolupořádána. Za ČsOL se památce M. R. Štefánika poklonil předseda ČsOL br. Pavel Budinský v doprovodu řídícího tajemníka br. Milana Mojžíše. I s dalšími účastníky tak v devíti lidech proběhla komorní tichá vzpomínka na jednu z nejdůležitějších osobnostní naší moderní historie.

text: br. Jiří Filip

foto: ses. Marcela Ludvíková