1920-2020: století československé ústavnosti a demokratické armády

1. 9. 2020

Ve spolupráci s Muzeem východních Čech iniciovala Jednota ČsOL v Hradci Králové vznik výstavy „1920-2020: století československé ústavnosti a demokratické armády“. Motivací pro vznik výstavy je letošní 100. výročí vydání Ústavy ČSR, které znamenalo přerod z porevolučního provizoria do plně fungující parlamentní demokracie a které předznamenalo vydání branného zákona, díky němuž bylo možno provést proces unifikace formací domácího vojska a legionářských útvarů. Zároveň si připomínáme 100. výročí návratu ruských legií coby majority čs. revolučního vojska, bez kterého by unifikace nebyla možná. 

Cílem výstavy tak bylo představit význam těchto důležitých výročí a zároveň připomenou čs. brannou moc 20. let. Úkol to nebyl snadný, jelikož přípravu výstavy poznamenala pandemie koronaviru, navíc Muzeum východních Čech se připravuje na instalaci nové stálé expozice a tak nejsou jeho sbírkové předměty dosažitelné. Byli jsme tudíž odkázáni na soukromé sbírky členů Jednoty ČsOL v Hradci Králové, bratří z jednoty Mladá Boleslav, z Ústředí ČsOL a také na sbírky řady našich přátel z okruhů zájemců o vojenskou historii čs. legií a branné moci. Díky jejich ochotě a vstřícnosti se podařilo shromáždit množství předmětů se vztahem k tématu.

Vernisáž výstavy proběhla 31. července 2020 za účasti ředitele Krajského vojenského velitelství Hradec Králové plk. gšt. Tomáše Raka a ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové pana Petra Grulicha. Unifikaci a zároveň návrat ruských legií do vlasti jsme se rozhodli znázornit formou diorámy, v níž si v symbolickém gestu podávají ruce ruský legionář a příslušník domácího vojska, mobilizaci roku 1921 jsme rovněž znázornili diorámou kanceláře, kde mobilizovaný záložník dělostřelectva dostává pokyny o svém zařazení. Podařilo se zrekonstruovat podoby příslušníků 32. střeleckého pluku italských legií, 21. pluku čs. legií ve Francii, 4. střeleckého pluku „Prokopa Velikého“ legií v Rusku, 18. pluku domácího vojska, 1. pluku Stráže svobody, hraničářského praporu 2 „Roty Nazdar“, 5. pěšího pluku, 2. cyklistického praporu a leteckého pluku 1. Mezi exponáty najdeme exempláře polních telefonů, zdravotnických potřeb, plynových masek, lehkých a těžkých kulometů, pušek, ručních granátů či osobních potřeb čs. vojáka v letech existence první československé republiky.

K nejzajímavějším exponátům se řadí sbírka italských útočných nožů pugnale upravených legionáři, originální výtisk mobilizační vyhlášky z roku 1921, pomůcka pro rozeznávání hodností z poddůstojnické školy 20. let, jídelní servis z důstojnické jídelny pěšího pluku 4 „Prokopa Velikého“, chirurgická sada čs. armády nebo pilotní kombinéza, kukla a brýle čs. letce. Sestřihem unikátních filmových záběrů událostí let 1914–1930 z perspektivy čs. legionářů a příslušníků čs. armády přispěl dokumentarista Jakub Tabery. Nejen jemu, nýbrž i všem, kteří se na vzniku výstavy podíleli mnohokrát děkujeme. Výstava potrvá do 1. listopadu 2020 a k její návštěvě všechny bratry a sestry vřele zveme.

text: br. Jan Hrubecký

foto: Muzeum východních Čech