Beseda „Spor o Těšínsko“

10. 2. 2020

Dne 4. února 2020 uspořádala jednota Československé obce legionářské Ostrava 1 v Centru PANT (Čs. legií 22, Moravská Ostrava) první z řady letošních besed na téma sporu o Těšínsko, čímž navázala na svůj loňský vědecký workshop „Těšínsko a střední Evropa 1918 – 1920“ a další aktivity spjaté s komemorací tohoto konfliktu a jeho obětí. 

O událostech, které na dlouhá desetiletí citelně poškodily česko-polské vztahy, tentokrát debatovali historici z obou stran současné hranice – člen jednoty ČsOL, doktorand Slezské univerzity br. Tomáš Rusek a polský historik, doktorand univerzity v Katowicích Daniel Korbel. Ti v diskuzi moderované předsedou jednoty br. Martinem Lokajem nastínili složitou národnostní situaci v regionu před rokem 1918, kulturní a politický zápas jednotlivých etnik na přelomu 19. – 20. století, cestu k ozbrojenému střetu po rozpadu Rakousko-Uherska, průběh a charakter tzv. sedmidenní války a rozdělení sporného území mezi Československo a Polsko roku 1920. Na konkrétních osudech pak ukázali hlubokou lidskou tragédii konfliktu, který proti sobě postavil dosavadní sousedy, kolegy i bývalé spolubojovníky z 1. světové války. S následnou bohatou diskuzí se beseda, kterou navštívila téměř stovka posluchačů z Česka i Polska, protáhla na více jak dvě hodiny.

Pro velký zájem se beseda bude hned dvakrát opakovat. Dne 12. března nás potkáte od 17:00 v Čítárně a kavárně Avion v Českém Těšíně a 16. března ve Slezském muzeu v Opavě.

text: br. Martin Lokaj

foto: ses. Vladimíra Francírková