Česká škola na Sibiři – vzpomínky legionáře Václava Valenty

14. 9. 2020

Československá obec legionářská a Nakladatelství Epocha s.r.o. vydaly v pořadí již dvanáctý díl z Edice pamětí Československé obce legionářské. Pod názvem „Česká škola na Sibiři“ jsou publikovány vzpomínky legionáře Václava Valenty. 

Tento svazek Edice pamětí Čs. obce legionářské je trochu netypický. Jedná se totiž o kompilaci různých prací legionáře a učitele Václava Valenty, který byl v meziválečném období jako Valenta-Alfa známým autorem knih a her pro děti s legionářskou tématikou. Kniha se tak skládá ze tří částí. Textů o službě v rakousko-uherské armádě, zajetí a legionářských vzpomínek z různých knih a časopisů, nikdy nepublikovaného zápisníčku ze zajateckého tábora v Šadrinsku a knihy Česká škola na Sibiři. Ta zachycuje málo známkou část legionářských dějin, školu pro nezletilé dobrovolce čs. vojska. Jednalo se většinou o sirotky, kteří s legionáři prodělávali jejich válečnou anabázi, ale po stažení k ochraně Transsibiřské magistrály roku 1919 byli posláni do školních lavic! Valenta byl jejím řídícím učitelem a svým nezaměnitelným humorem zachycuje její osudy až po příjezd do Československa. Text je doplněn mnoha unikátními fotografiemi.

Novou publikaci představí editor Edice pamětí ČsOL Michal Rak ve středu 23. 9. 2020 od 18 hodin v rámci stejnojmenné přednášky o legionářské škole pro nezletilé dobrovolce. Přednáška je součástí středečních kulturních akcí Muzea československých legií (Sokolská 33, Praha 2). 

 

valenta alfa

valenta obsah01valenta obsah02