Členka ČsOL Kladno Miroslava Čížková zvítězila v krajské soutěži Babička roku Středočeského kraje

6. 10. 2020

První říjen je Mezinárodním dnem seniorů. Při této příležitosti se konala velmi zajímavá soutěž Babička roku 2020. Je to soutěž pro babičky od 55 let a probíhá ve všech krajích. V loňském roce jsme poprvé dostali pozvání na tuto akci, moc se našim členkám i členům líbila. Byli jsme vyzváni panem Miloslavem Vajsem, předsedou Rady seniorů Středočeského kraje, abychom se v tomto roce také zúčastnili. Požádala jsem naši členku Miroslavu Čížkovou, babičku třech vnoučat, zda by nechtěla pozvání do soutěže přijmout a reprezentovat kladenské legionářky. Nejprve váhala, ale nakonec se rozhodla výzvu přijmout. Tak jako v loňském roce, soutěžilo se v prostorách velkého sálu Domu kultury v Kladně a to 30. září 2020 od 13.00 do 17.00 hodin. Vzhledem ke covidovým opatřením se letošní ročník musel obejít bez diváků, což mrzelo jak účinkující, tak i porotu. 

Ještě před zahájením soutěžního klání proběhlo autorské čtení Michala Viewegha, který přečetl ukázku ze své knihy Báječná léta pod psa. Poté následovalo vyhodnocení příspěvků, které byly zaslány v souvislosti s aktivitami jednotlivých organizací. Předsedkyně Jednoty ČsOL v Kladně ses. Eva Armeanová obdržela ocenění za nejlepší příběh u příležitosti oslav Svátku seniorů a Babičky roku Středočeského kraje 2020 a dvě knihy se spisovatelovým podpisem. Její příspěvek byl samozřejmě o aktivitách kladenské jednoty Československé obce legionářské. Pak již patřilo podium Vladimíru Hronovi, který pozdravil všechny seniory a seniorky k Mezinárodnímu dni seniorů, litoval, že je to bez diváků, ale přenos bude vysílán televizí Šlágr, a tak bude možné ho sledovat i prostřednictvím telefonů, tabletů a počítačů. Představil porotu, které připadl nelehký úkol, vybrat tu nejlepší babičku, která bude reprezentovat Středočeský kraj.

V první soutěžní disciplíně každá ze soutěžících dostala tři stejné otázky – proč a kdo je přihlásil, kolik mají vnoučat a jaké mají záliby. V druhé disciplíně, která byla tzv. volná, si každá účastnice připravila to, čím chtěla nejvíce zaujmout. Mirka Čížková přišla v legionářské uniformě, moc ji to slušelo, seznámila přítomné s historií a odkazem našich legionářů a zmínila se také o střeleckých soutěžích ze samopalu a z pistole. Střelecká soutěž z pistole byla na počest jejího otce válečného veterána Ludvíka Darovce, který bojoval za druhé světové války ve Slovenském národním povstání. V této soutěži si vystřílela první místo. Poslední disciplína nebyla promenáda v plavkách, jak nejprve zažertoval Vladimír Hron, ale byla to módní přehlídka. Dámy představily módu několika uplynulých desetiletí. Mirka se představila v decentním bílorůžovém kompletu blůzky a sukně, doplněném o bílé boty a bílou kabelku. Vladimír Hron uváděl jednotlivé seniorky slovy, „dívka s číslem…“, protože se mu nechtělo věřit, že to jsou babičky.

Rozhodování poroty jistě nebylo jednoduché. Všechny soutěžící byly obdivuhodné, odvážné a každá porotu něčím zaujala. Nejprve byla vyhlášena nejstarší babička, tou se stala Marie Kalousová, babičkou sympatie byla vyhodnocena Eva Suchanová. Pak již zavládlo napětí a očekávání všech přítomných finalistek, jak to vlastně celé dopadne. Třetí místo obsadila Blanka Litterbachová, druhé místo Iva Čížová a Babičkou Středočeského kraje a vítězkou se stala Miroslava Čížková, členka kladenské jednoty Československé obce legionářské. Všechny vítězky obdržely korunky, šerpy, květiny a další dárky. Mirka bude reprezentovat Středočeský kraj na celostátním finále Babička roku v Olomouci dne 18. listopadu 2020. Všichni budeme držet palce, aby vítězka Středočeského kraje Babičky roku 2020 úspěšně reprezentovala náš kraj a naši jednotu. Poděkování a obdiv si zaslouží všechny přihlášené babičky a také organizátoři, kteří tuto akci v nelehkých podmínkách připravili.

text a foto: ses. Eva Armeanová