COVID-19: Projekt Péče ČsOL o válečné veterány přechází na krizový režim

19. 3. 2020

Z důvodu ohrožení zdraví a v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem přechází projekt Péče ČsOL o válečné veterány na krizový režim COVID-19. Proto jsou již od konce minulého týdne až do odvolání zrušeny jakékoliv aktivity osobního kontaktu s válečnými veterány zařazenými v projektu PoVV. 

Naši terénní pracovníci v současnosti kontaktují válečné veterány telefonicky nebo jiným, výhradně neosobním způsobem. Cílem těchto telefonických nebo mailových kontaktů je poskytování informací, zjištění stavu veterána, zprostředkování kontaktů nebo i jenom krátké pozdravení ve velmi nestandardní životní situaci.

Informace poskytujeme jenom ty, co sami známe a považujeme za užitečné. Stav veterána nás zajímá z lidského hlediska i z důvodu monitoringu, sociální zpětné vazby, popřípadě předání informací pro krizové štáby. Pomáháme šířit kontakty na různá dobrovolnická centra, donáškové služby, popřípadě směřujeme jejich zacílení, nebo i hodnotíme kladné, popřípadě varujeme před negativními zkušenostmi.