COVID-19: Slovo předsedy ČsOL k současné situaci

18. 3. 2020

Vážené sestry, vážení bratři,

nacházíme se v situaci, kterou si mnoho z nás nejspíš nedokázalo ještě před pár dny ani představit. Pro mnohé z nás je to poprvé, kdy jsou naše životy převráceny z běžného režimu do nouzového stavu. Jistě se každý s nastalou situací snaží sžít, jak dovede. Jsme si ale vědomi i toho, že mnoho z našich členů se může v těchto dnech dostat do nelehké situace, se kterou si sami nemohou poradit. 

Legionáři byli mnohdy odkázáni jen sami na sebe a dokázali si s každou překážkou, která se před nimi objevila poradit vlastními silami. Proto i my, nositelé jejich odkazu, chceme nabídnout všem našim členům pomocnou ruku. Pokud jste se vlivem současné pandemie dostali do obtíží, nebo se jen cítíte osamělí a ztracení ve změti stále se měnících informací, obraťte se na nás. Pokusíme se vám pomoci, podle našich možností a schopností.

Obracet se na nás můžete na telefonním čísle 734 315 640 nebo na e-mailu sekretariat@csol.cz.

Jelikož mezi naše členy patří ve velké míře i váleční veteráni, vydal jsem pokyny k přechodu projektu Péče ČsOL o válečné veterány do krizového režimu. Vedoucí projektu bude informovat o realizovaných opatřeních v krátké době.

Zároveň bych chtěl vyzvat naše členy, kteří mají tu možnost, aby se zapojili do pomoci lidem ve svém okolí. Vím, že mnozí z vás již teď pomáhají a zapojují se jako dobrovolníci, jsem za to rád a srdečně vám za to děkuji.

Stejně tak patří mé poděkování všem z vás, kteří zůstáváte v práci a udržujete tak v chodu obchody, krizové telefonní linky, krizovou infrastrukturu či hromadnou dopravu, přinášíte lidem nové informace, dohlížíte na veřejný pořádek, střežíte hraniční přechody a samozřejmě nemohu zapomenout poděkovat veškerému personálu ve zdravotnictví za vaše nasazení a odhodlání.

Prosím, chovejte se ohleduplně ke svému okolí a dbejte na své zdraví.

 

Plk. v. v., MUDr. Pavel Budinský, předseda ČsOL.