Dar Karlovarského kraje na péči o válečné veterány

24. 1. 2020

Jedním z důležitých cílů projektu „Péče o válečné veterány“ (PoVV), který již několik let realizuje ČsOL ve spolupráci s ministerstvem obrany je organizování setkání válečných veteránů při společných oslavách jejich významných jubileí, gratulace při příležitost jejich narozenin a společná setkání při společenských událostech a vzpomínkových akcích. Tyto jsou rovněž spojeny s předáváním květin a věcných dárků. Od roku 2016 se projekt péče o válečné veterány zaměřuje kromě druhoválečných veteránů i na další cílovou skupinu, kterou jsou váleční veteráni účastníci novodobých mírových misí, starší 60 let a váleční veteráni 3.odboje. 

Snahou oblastního koordinátora Karlovarského kraje br. Jiřího Kašpárka bylo organizování společných setkání druhoválečných veteránů s veterány novodobých mírových misí, při příležitost oslav významných jubileí, nebo významných společenských akcí, událostí a výročí.

Rada Karlovarského kraje svým usnesením č. RK 1162/10/19 ze dne 7. 10. 2019 schválila dar pro projekt „Péče o válečné veterány v Karlovarském kraji“ Československé obci legionářské ve výši 20 000 Kč určených k financování výše uvedených aktivit.

Na základě výše uvedeného zorganizoval br. Jiří Kašpárek dne 11. 11. 2019 setkání válečných veteránů ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Karlovy Vary za účasti představitelů měst Karlovy Vary, Cheb a Sokolov u příležitosti Dne válečných veteránů u pomníku padlých u hotelu Thermal. Akce se zúčastnilo na dvě desítky válečných veteránů s doprovodem z Karlovarského kraje. Po skončení pietního aktu se většina válečných veteránů s doprovodem a pozvaní hosté přesunula do Domova péče o válečné veterány na Bílý kříž, kde se uskutečnilo setkání hejtmanky Karlovarského kraje s válečnými veterány.

V úvodu br. Kašpárek seznámil přítomné o Projektu PoVV v dalším období. Popřál nejstaršímu válečnému veteránovi Karlovarského kraje panu Bindzarovi k 97.narozeninám a předal mu dárek. V další části proběhla přátelská beseda, kde se vystoupila brigádní generálka Lenka Šmerdová.

Setkání se protáhlo do pozdních odpoledních hodin. Celá akce byla velice kladně hodnocena přítomnými válečnými veterány i hosty. Organizátorům bylo doporučeno, aby takovou akci zorganizovali i v příštím roce. Ti se také shodli na tom, že pietního aktu se zúčastnilo podstatně více veteránů, ale i hostů než v roce 2018.

text: br. Viktor Šinkovec 

kr-karlovarsky.cz         zivykraj.cz