Dekorování praporu T. J. Sokol Moravská Ostrava 1

8. 10. 2020

Předseda jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 br. Martin Lokaj dekoroval dne 7. října, v předvečer Památného dne sokolstva, prapor partnerské Tělocvičné jednoty Sokol Moravská Ostrava 1 stuhou nesoucí heslo „My svobodu vybojovali – vy ji braňte!“ a předal jejímu starostovi Ing. Pavlu Kramolišovi pamětní list. Ocenění moravsko-ostravským sokolům udělil Předsednictvo RV ČsOL jako výraz vděku za jejich zásluhy na udržování a šíření tradic tří odbojů českého a slovenského národa za svobodu a demokracii ve 20. století. Slavnostnímu dekorování, jež proběhlo kvůli protiepidemickým opatřením bez účasti veřejnosti, předcházel pietní akt u pamětní desky zakladatele Sokola Miroslava Tyrše v Moravské Ostravě, kterým byla uctěna oběť více jak tři tisíc sokolů umučených v letech druhé světové války. 

Členové Tělocvičné jednoty Sokol Moravská Ostrava 1 se dlouhodobě účastní takřka všech pietních a vzpomínkových akcí připomínajících osobnosti a události I. a II. odboje za národní osvobození pořádaných jak moravsko-slezskými jednotami Československé obce legionářské, tak místní samosprávou, Armádou České republiky a dalšími institucemi či spolky. Často se pak jako celek, případně prostřednictvím svých jednotlivých členů, podílí na přípravě, organizaci a realizaci zmíněných akcí. Sestry a bratři, kteří prošli pořadovým výcvikem u Hradní stráže a jsou členy tzv. Sokolské stráže, pak zajišťují při všech významných příležitostech na Ostravsku stráže sokolských praporů, čestné stráže a nosiče věnců, které svou secvičeností a vojenským vystupováním dodávají všem aktům na důstojnosti a divácké atraktivitě. 

Ostravští sokolové se vedle svého tělovýchovného a sportovního poslání aktivně věnují popularizaci odkazu svých předchůdců – legionářů, domácích odbojářů a příslušníků zahraničních armád za druhé světové války, a to jak různou formou osvěty svého žactva, tak široké veřejnosti. Zvláštní péči pak ve spolupráci s naší Jednotou ČsOL Ostrava 1 věnují památce Jana Čapka, sokolského činovníka a hlavního iniciátora vzniku československé legie v Itálii, který je pohřben po boku obětí československo-polského pohraničního sporu z let 1919-1920 v památníku Padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové. Právě tento památník je místem společných pietních aktů, které nejlépe symbolizující sepětí a spolupráci sokolského a legionářského hnutí v minulosti i současnosti.

text: br. Martin Lokaj

foto: T. J. Sokol Moravská Ostrava 1